Ελεγκτική

Tsaklanganos, Angelos (2008)

2η έκδ.

Book

Η ελεγκτική το πρώτο ελληνικό πανεπιστημιακό βιβλίο στο θέμα αυτό εξυπηρέτησε τους φοιτητές λογιστές οικονομολόγους και ελεγκτές για περίπου δύο δεκαετείες. Κάλυψε επίσης τις ανάγκες του μαθήματος "Ελεγκτική" στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- το πρώτο τμήμα να έχει ένα πλήρες μάθημα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/