Λογιστική εταιρειών: πρακτικές εφαρμογές

Tsaklanganos, Angelos (2005)

Book

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει στον φοιτητή οικονομικών επιστημών μια σειρά από παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις της λογιστικής των εμπορικών εταιρειών ώστε να ασοληθεί με πρακτικά προβλήματα και εφαρμογές και να εμπεδώσει έτσι καλύτερα την σχετική ύλη που διδάσκεται στο μάθημα της Ειδικής Λογιστικής του εβδόμου εξαμήνου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/