Θεωρία και λογιστική κόστους: για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων: πρακτικές εφαρμογές 3

Tsaklanganos, Angelos (2007)

Book

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει στον φοιτητή των Οικονομικών Επιστημών αλλά και οποιονδήποτε άλλο ασχολείται με τον καθορισμό του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών, μια σειρά από πρακτικά θέματα και λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα έτσι ώστε να ασχοληθεί με την εφαρμογή των σχετικών εννοιών στην πράξη και να εμπεδώσει καλύτερα την ύλη που διδάσκεται στο σχετικό μάθημα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/