Θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων. τ.2: ιδιωτικοποίηση, αποτίμηση επιχειρήσεων, το χρηματιστήριο, ιδιωτική ασφάλεια, επιχειρηματικότητα, διοίκηση ολικής ποιότητας, κίνητρα επενδύσεων

Tsaklanganos, Angelos (2008)

Book

Μετά από την διδασκαλία του σχετικού μαθήματος "Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ", στο τρίτο εξάμηνο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, για περισσότερο από πέντε χρόνια τώρα παραδίδουμε στους φοιτητές ολοκληρωμένη την ύλη του μαθήματος αυτού. Η ύλη αποτελείται από έξι κεφάλαια και αρκετά παραρτήματα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/