Προϋπολογισμοί Budgeting για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Tsaklanganos, Angelos (2009)

Book

Μετά από εφτά χρόνια διδασκαλίας στους φοιτητές του οικονομικού τμήματος της σχολής νομικών και οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης των θεμάτων σχετικά με τους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών, παραδίδουμε τελικά στους φοιτητές τις σημειώσεις των παραδόσεων αυτών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/