Στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων: πρακτικές εφαρμογές: λυμένες ασκήσεις και ανάλυση περιπτώσεων

Tsaklanganos, Angelos (2005)

Book

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός υποδιαιρείται σε δύο βασικές κατηγορίες στον στρατηγικό σχεδιασμό και τον τακτικό σχεδιασμό ώστε να μπορέσει η επιχείρηση έγκαιρα να προβλέψει τις αλλαγές στο περιβάλλον και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή των. Ο Στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων ουσιαστικά αναφέρεται στο συνδυασμό δύο βασικών κατηγοριών αποφάσεων που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/