Η χρήση των Δομικών Υλικών στην Διαμόρφωση των Υπαιθρίων Χωρών

Georgi, Neratzia Julia ; Sarikou, Sophia (2008)

Working Paper

Οι υπαίθριες χώροι εξυπηρετούν λειτουργικούς ή και αισθητικούς σκοπούς. Στην εργασία αυτή εξετάζονται τα κύρια δομικά υλικά επίστρωσης των υπαίθριων χώρων τα οποία αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο της διαμόρφωσης τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υλικών αυτών ως προς της αισθητική τους, τη λειτουργικότητα τους, την προσαρμοστικότητα τους στο τοπίο και τις απιπτώσεις τους στο περιβάλλοον. Εξετάζονται επίσης εναλλακτικά υλικά που δίνουν τη δυνατότητα ανακ΄θκλωση και επανά-χρησης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/