Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Γραμμικός προγραμματισμός I

Tsaklanganos, Angelos (1980)

Book

Η εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα - Γραμμικός προγραμματισμός αποτελεί μερική έκδοση των σημειώσεων των παραδόσεων μου, στο τέταρτο έτος του οικονομικού τμηματος της σχολής ΝΟΕ, στο μάθημα ''Θεωρία επιχειρηματικών αποφάσεων και προγραμματισμός οικονομικών μονάδων''. Προτιμήθηκε η σταδιακή αυτή έκδοση των σημειώσεων για να διευκολυνθούν οι φοιτητές, που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις μου, και εκείνοι πού επιμένουν να στηρίζουν την μάθηση τους στις περιορισμένες δυνατότητες ενός βιβλίου.

Collections:
© Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.