Συμβολή στην ιστορία και μνημειακή τοπογραφία του χωριού Κατοχή Ακαρνανίας

Katsaros, Vasilis (1977)

Article

Δυτικά από το χωριό Νιοχώρι της αιτωλικής Παραχελωίτιδας, στην προέκταση του δρόμου που το ενώνει με το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι, βρίσκεται η Κατοχή, το πρώτο ακαρνανικό χωριό που συναντά ο επισκέπτης διαβαίνοντας τον ποταμό Αχέλωο από την Αιτωλία στην Ακαρνανία. Το σημερινό χωριό είναι χτισμένο πάνω σε μικρό λόφο που οι πρόποδες του αγγίζουν τη δεξιά όχθη του Αχέλωου. Στο σημείο αυτό ο ποταμός στενεύει περισσότερο και σχηματίζει κάποιο φυσικό πόρο που διευκολύνει τη διάβαση του.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/