Ο Ιωάννης Απόκαυκος και η σχέση του με την επισκοπή Ιωαννίνων κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Katsaros, Vasilis (2001)

Working Paper

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του μητροπολίτη Ναυπάκτου 'Ιωάννου Άποκαυκου καλύπτονται από ένα πέπλο που σκεπάζει αμφιβολίες και αβεβαιότητες σε τέτοιο βαθμό,, ωστε να μην εχει ξεκαθαριστεϊ πληρως, ως σημερα ακόμη, το βιογραφικό του λόγιου ίεράρχη με βάση έστω το υπάρχον υλικό. Οι αβεβαιότητες και τα ερωτηματικά προκύπτουν, όπως έχει αποδεχτεί και στις πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες, τόσο από τη χρονική ακολουθία των γεγονότων (η οποία απορρέει από τη ρευστότητα της χρονολόγησης των κειμένων) όσο και από το γεωγραφικό πολλές φορές πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τα πρόσωπα αλλά και ο ίδιος ο Απόκαυκος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/