Την αγγλικήν πονηρείαν κρύπτει συγχνά η φενάκη.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1893-11-23)

Other

Collections: