Το σύστημα υγείας της Κύπρου και η ενδεχόμενη μετάβαση στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ)

Χαραλάμπους, Αντρέας (2015-12)

Thesis

Εισαγωγή: Στην Κύπρο, δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας με καθολική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά ένα μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Σκοπός: σκοπός της εργασίας υπήρξε η αποσαφήνιση του συστήματος υγείας της Κύπρου (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο) και η ενδεχόμενη μετάβαση στο ΓεΣΥ. Μεθοδολογία: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις επιστημονικές διεθνείς βάσεις δεδομένων: EMBASE, GOOGLE SCHOLAR, PUBMED, WIELY και Iatrotek, και το υλικό αποτέλεσαν επιστημονικά άρθρα και βιβλία, στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από κρατικές υπηρεσίες, και μέσα από ετήσιες εκθέσεις της κυπριακής στατιστικής υπηρεσίας. Αποτελέσματα: Η οργάνωση του υγειονομικού τομέα στην Κύπρο είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Sto σύστημα υγείας της Κύπρου συνυπάρχουν στοιχεία τόσο του δημόσιου όσο και ιδιωτικού τομέα, ενώ και στη χρηματοδότηση οι πόροι προέρχονται τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από την κοινωνική ασφάλιση όσο και από ιδιωτικές δαπάνες. Στην Κύπρο, δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας με καθολική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά ένα μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Στο δημόσιο τομέα, κύρια πηγή χρηματοδότησης των υπηρεσιών αποτελεί ο προϋπολογισμός υγείας, μέσω γενικής φορολογίας. Για την κάλυψη του κόστους ασθένειας υπάρχουν πέντε διαφορετικά συστήματα. Η προσφορά των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο παρέχετε από το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συμπεράσματα: Το σύστημα υγείας στη χώρα μας εμφανίζει σημαντικά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα και στάδια της διαδικασίας μετασχηματισμού των υγειονομικών πόρων σε αποτελέσματα υγείας. Παράλληλα, οι βασικές του δομές υστερούν σημαντικά σε οργανωτικό επίπεδο και σε καίρια ζητήματα.