Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση της επιθετικότητας (εκφοβισμός) και θυμού στο Δημοτικό Σχολείο

Μητσόπουλος, Μηνάς (2016)

Thesis

Η πρόταση της Διπλωματικής Εργασίας μου έχει σκοπό να ενημερώσει τους αρμόδιους επιβλέποντες για το θέμα που θα επιθυμούσα να ερευνήσω, καθώς και την πορεία που θα ακολουθήσω. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διαχείριση της επιθετικότητας (εκφοβισμού) και του θυμού στο Δημοτικό Σχολείο μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης στην τάξη με την ονομασία: "Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση της επιθετικότητας (εκφοβισμός) και θυμού στο Δημοτικό Σχολείο" με εναλλακτικούς τρόπους μάθησης.