Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισής του και το κοινωνικοοικονομικό κόστος για το κράτος

Ιωάννου, Χριστιάνα (2016)

This project will concentrate on the analysis of original research, which was undertaken with the assistance of Dr. Andri Evripidou at the General Hospital in Paphos throughout the period 2006-2013. My own professional environment served as the source of inspiration for this undertaking. Indeed, my many years of service in the field, and further enriched experience borne by my working closely with the gynaecological outpatient services of the hospital, were crucial factors in aiding the analysis, processing, and interpretation of the research in question. This project is comprised of two main parts. Firstly, I will introduce important theoretical components, with the first chapter focusing on the familiarisation and analysis of the female reproductive system. Thereafter, the means with which the Papanicolaou Test (Pap Test) is undertaken, and the findings the latter may aid us in uncovering, will be described. Within this context, the HPV virus will be referenced – which has been stigmatised as being responsible for the development of cervical cancer – along with the associated vaccine. In concluding the theoretical component of the study, cervical cancer will be assessed in more detail, including its various stages, and avenues of treatment. The second part of the project will draw on – and analyse – the research executed between 2006 and 2013, which involved charting the results of Pap Tests conducted during this period, with particular emphasis on how many test results were deemed problematic and, indeed, in how many instances cancer developed. Moreover, the number of women vaccinated during the aforementioned time frame will be considered, and I will aspire to analyse the overall social and financial burden that cervical cancer presents. In culminating this study, I will delineate the conclusions drawn from the results of the research, concurrent to putting forth suggestions for the prevention and treatment of cervical cancer.

Thesis

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την ανάλυση πρωτογενούς υλικού ,η συλλογή του οποίου πραγματοποιήθηκε από το Νοσοκομείο Πάφου, με την συνδρομή της Δρ Άνδρης Ευριπίδού κατά την περίοδο 2006-2013.Πηγή έμπνευσης της εργασίας αυτής, ήταν το εργασιακό μου περιβάλλον. Συγκεκριμένα η πολυετής μου παρουσία, καθώς και η εμπειρία η οποία απέκτησα στα εξωτερικά ιατρεία του Γυναικολογικού Τμήματος του νοσοκομείου, ήταν τα καθοριστικά στοιχεία τα οποία με βοήθησαν στην ανάλυση και επεξεργασία του εν λόγο υλικού. Η εργασία αυτή αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε με το θεωρητικό κομμάτι όπου στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε το γυναικείο γεννητικό σύστημα. Στα επόμενα κεφάλαια θα περιγράψουμε το τρόπο που πραγματοποιείται το τεστ Παπανικολάου, καθώς και στα ευρήματα που μπορεί να μας οδηγήσει. Θα αναφερθούμε στον ιό HPV ο οποίος κατηγορείται για το καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τον εμβολιασμό κατά του ιού αυτού. Τέλος θα πούμε για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας , τα στάδια του και τη θεραπεία του. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας θα παραθέσουμε το ερευνητικό κομμάτι που έχουμε κάνει και να αναλύσουμε το υλικό που έχουμε συλλέξει σχετικά με τα τεστ Παπανικολάου που έχουν γίνει από το 2006 -2013, πόσα από αυτά ήταν προβληματικά, και πόσα κατέληξαν σε καρκίνο. Επίσης θα αναφέρουμε πόσες γυναίκες έχουν εμβολιαστεί αυτά τα χρόνια, και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το κόστος που επιβαρύνει ο καρκίνος αυτός, τόσο το κοινωνικό, όσο και τον οικονομικό τομέα. Στο τέλος θα πούμε τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εισηγήσεις, για τη πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.