Show simple item record

Συναισθηματική Νοημοσύνη και ηγεσία: η επίδρασή τους στα αποτελέσματα των παρεχομένων

dc.contributor.advisorPanagiotopoulou, Kalliopi
dc.contributor.authorΑντωνίου, Θεοδώρα
dc.date.accessioned2016-10-11T07:15:34Z
dc.date.available2016-10-11T07:15:34Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11728/8839
dc.descriptionIn recent years, many researchers and companies are turning their attention to emotional intelligence. This is due to a plurality of studies that show that the professional, social and personal recognitionof an individual, does not play such an important role in intelligence, as previously believed, but developed or not, emotional intelligence available. As a result, this new kind of intelligence, has gained compared to traditional ways, as many researchers working systematically create measurement and methods of developing. This research analyzes in depth investigations have been carried out so far, such as the theories of Mayer et. al., (2000), Bar-On, (2000), Goleman, (2000) and Cooper, (1996, 1997), attempting to elicit from these important knowledge that will lead us to proper conclusions. It suggests that the emotional intelligence of leader is critical to creating a productive work climate that motivates employees and encourages them to give their best. This enthusiasm and effort result in additional long-term increased operational efficiency. The quality of health care is increasing and the satisfaction and maximizeε results with regard to the care recipients are patients but also with regard to health professionals and the satisfaction enjoyed by the performance of their duties. Purpose-Methodology-Material:This study aims to provide an advanced knowledge of theories diversity measures, Sample and the framework used by research studies on emotional intelligence and leadership as well as their correlation with the health services. Research on the concentration of the material will be through literature review in electronic databases (Scholar, Google, Medline, WHO, PUBMED), covering a period from 1998 to 2014 and will be presented with descriptive method.en_UK
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι ερευνητές και επιχειρήσεις, στρέφουν την προσοχή τους στη συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό οφείλεται σε μία πλειάδα ερευνών, οι οποίες καταδεικνύουν ότι για την επαγγελματική, κοινωνική αλλά και προσωπική καταξίωση ενός ατόμου, δε διαδραματίζει τόσο σπουδαίο ρόλο η ευφυΐα του, όπως πιστεύονταν παλαιότερα, αλλά η ανεπτυγμένη ή μη, συναισθηματική νοημοσύνη που διαθέτει. Ως αποτέλεσμα, το νέο αυτό είδος νοημοσύνης, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε σχέση με τις παραδοσιακές απόψεις, καθώς αρκετοί ερευνητές εργάζονται συστηματικά στη δημιουργία μεθόδων μέτρησης και ανάπτυξης της. Η παρούσα έρευνα, αναλύει σε βάθος τις έρευνες που έχουν εκπονηθεί έως τώρα, όπως είναι οι θεωρίες των Mayeret. al., (2000), Bar-On, (2000), Goleman, (2000) και Cooper, (1996, 1997), επιχειρώντας να εκμαιεύσουμε από αυτές σημαντικές γνώσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε ορθά συμπεράσματα. Διαφαίνεται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη στον ηγέτη είναι καίρια για τη δημιουργία ενός γόνιμου εργασιακού κλίματος που δραστηριοποιεί τους εργαζόμενους και τους ενθαρρύνει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτός ο ενθουσιασμός και η επιπλέον προσπάθεια επιφέρουν μακροπρόθεσμα αυξημένη επιχειρησιακή απόδοση. Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας αυξάνεται και τα αποτελέσματα ικανοποίησης μεγιστοποιούνται και όσον αφορά τους αποδέκτες της φροντίδας που είναι οι ασθενείς αλλά και όσον αφορά τους επαγγελματίες υγείας και την ικανοποίηση που απολαμβάνουν από την άσκηση των καθηκόντων τους. Σκοπός-Μεθοδολογία-Υλικό:Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να παρέχει μια σύνθετη γνώση της διαφορετικότητας των θεωριών, των μέτρων, των δειγμάτων και του πλαισίου που έχουν χρησιμοποιηθεί από ερευνητικές μελέτες σχετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη και την ηγεσία όπως και την συσχέτιση τους με την παροχή υπηρεσιών υγείας. Η έρευνα για την συγκέντρωση του σχετικού υλικού θα γίνει μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων(Scholar,Google,Medline,WHO,PUBMED) καλύπτοντας μια χρονική περίοδο από το 1998-2014 και θα παρουσιαστεί με περιγραφική μέθοδο.en_UK
dc.language.isoel_GRen_UK
dc.publisherΠρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφουen_UK
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτωνen_UK
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_UK
dc.subjectΣυναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ)en_UK
dc.subjectΗγεσία-Ηγέτηςen_UK
dc.subjectΥγείαen_UK
dc.titleΣυναισθηματική Νοημοσύνη και ηγεσία: η επίδρασή τους στα αποτελέσματα των παρεχομένωνen_UK
dc.typeThesisen_UK


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record