Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων στα πλαίσια μιας επιχείρησης

Ανδρέου, Ανδρέας (2016)

Nowadays, the relations of employees are crucial to the profίtability of an enterprise. However, when negative emotions occur ίη a workplace, the employees' performance is not the desirable one. This issue is extensively examined ίη the present study, emphasizing to the factor of emotional intelligence. Last but not least, a reference is made to the relationship between employer and employee, which is a major fίeld covered by working relations.

Thesis

Οι σχέσεις των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Όταν εκδηλώνονται αρνητικά συναισθήματα στον εργασιακό χώρο η απόδοση των εργαζομένων δεν είναι η επιθυμητή. Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε εκτενώς το ζήτημα αυτό δίνοντας έμφαση στον παράγοντα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στην σχέση εργοδότη και εργαζομένου που είναι ένα άλλο ζήτημα που διαπραγματεύονται οι εργασιακές σχέσεις.