Η αποτελεσματικότητα του τρόπου εφαρμογής των πειθαρχικών και ποινών στο δημόσιο τομέα. Προτάσεις βελτίωσης και αναδιοργάνωσης

Μυροβάλης, Αριστείδης (2016-06)

Thesis

Βασική αρχή της ορθής λειτουργίας του δημόσιου τομέα κάθε χώρας είναι να υπάρχει σωστό σύστημα ποινών και οι υπάλληλοι του να το σέβονται αλλά και να το φοβούνται συγχρόνως. Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι ο δημόσιος τομέας της Ελλάδος δεν λειτουργεί σωστά λόγω κατάχρησης εξουσίας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει από παλιά και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με ανοδική πορεία.