Τοις Εντευξομένοις ή Περί Ανεξαρτήτων Αρχών

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2016)

Article

Οι Ανεξάρτητες (Διοικητικές) Αρχές, με τη τρέχουσα μορφή τους, ανάγουν την γένεση τους στις αρχές του 20ου αιώνα (Η.Π.Α.) έκτοτε δε η σύσταση τους σε διάφορα Κράτη έχει γενικευθεί, της Ελλάδος περιλαμβανόμενης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/