Οι επιδράσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον και η θετική συμβολή των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο τουριστικό μέλλον της Ελλάδος.

Vliamos, Spyros ; Karagiannis, St. (1999)

Article

Ζώντας καθημερινά την τουριστική εξέλιξη της χώρας μας και παρατηρώντας συνάμα τις διάφορες αλλαγές, που συντελέστηκαν στο φυσικό περιβάλλον κατά την τελευταία εικοσαετία, δεν μπορεί κανείς παρά να προβληματιστεί και στη συνέχεια να αναζητήσει κάποια εξήγηση για όσα συμβαίνουν σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει ο Τουρισμός στο φυσικό περιβάλλον. Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μία προσπάθεια για ανάλυση του προβλήματος τώρα που είμαστε στην ανατολή της τρίτης χιλιετίας. Στόχος αντικειμενικός της παρούσας διερεύνησης της τελευταίας τριετίας είναι να καταγραφούν οι αρνητικές επιπτώσεις του Τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον. Η έρευνα βασίζεται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα από πολλές τουριστικές περιοχές της Χώρας μας και ιδιαίτερα από τη Ρόδο και την Κρήτη. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι ποικίλες συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης στο συγκεκριμένο περιβάλλον, όπως είναι η δόμηση στις παραλίες, η διάθεση των λυμάτων, η συσσώρευση των σκουπιδιών

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/