Η οργανωμένη κοινωνία πολιτών: απαίτηση κοινωνικής ανάγκης, απόρροια φιλοσοφικών σκέψεων ή επιβολή αντιλήψεων;

Vliamos, Spyros (2016)

Article

Η έννοια της Οργανωμένης Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚΠ) έχει απασχολήσει σοβαρά τους ερευνητές κατά τα τελευταία χρόνια. Πολλοί συγγραφείς επεχείρησαν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του θεσμού διαχρονικά και διατοπικά. όπως όμως δείχνει η ανάλυση των έργων όλων όσων ασχολήθηκαν με την ΟΚΠ.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/