Τοις εντευξομένοις ή Σχέσεις των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διοικήσεων των Κρατών Μελών

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2017-01)

Article

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη και με το θέμα των Εθνικών Δημόσιων Διοικήσεων, επί σκοπώ, μέσω του κατά το δυνατόν εκσυγχρονισμού τους, αυτές να οδηγηθούν σε συγκλίνουσες διοικητικές ρυθμίσεις, τείνουσες σε "ομογενοποίηση" των διοικητικών συστημάτων των Κρατών Μελών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/