Τοις Εντευξομένοις Η΄ Περί Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Πολιτικών Δημοσιότητας Στέργει γαρ ουδείς άγγελον κακών επών Σοφοκλής

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2017)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Τα θέματα της επικοινωνίας μετά του Κοινού, των Δημοσίων Σχέσεων δηλαδή, (με την ευρύτερη έννοια τον όρον), και τα θέματα των Μέσων, Διαδικασιών και Τεχνικών, μέσω των οποίων αυτή επιτυγχάνεται, δεν έχουν αποτελέσει στην Ελλάδα αντικείμενο εκτενούς, ενδελεχούς και συστηματικής έρευνας και μελέτης, παρά την σημαντική και ιδιάζουσα σημασία τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε σειρά λόγων, όπως η μη συστηματική επαγγελματική κατοχύρωση των συναφώς απασχολουμένων, η μη ολοκληρωθείσα τεχνολογική εξέλιξη του συνόλου του Τύπου, η με καθυστέρηση «εισβολή» της Τηλεόρασης στην Ελλάδα, η αδιαφορία τον ευρέος Κοινού για την κατάσταση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, η «καταγγελλομένη αναξιοπιστία» των Μέσων, η συνειδητή ή μη ενασχόληση με άλλα κοινωνικά θέματα κ.λ.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/