Browsing Master Degree Thesis by Issue Date

Now showing items 1-20 of 118

 • Πως η κρίση επηρεάζει τις Δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαικής Ένωσης 

  Μιχαήλ, Βαλεντίνα (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013)
  Η Ευρώπη και κατά συνέπεια η Ευρωπαική Ενώση μαστίζεται την τελευταία πενταεατία απο την πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση.Η περίοδος ομώς αυτή που διάVΥOυμε δεν εινάι απλώς μια κακή περίοδος για το οικονομικοτραπεζικό ...

 • Διαχείριση των ενεργειακών πηγών της Κύπρου και προοπτικές ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας 

  Πέτρου, Κωνσταντία (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013)
  Με την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου,ο ρόλος της χώρας έχει αναβαθμιστεί στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα ...

 • Ελληνική Διακυβέρνηση: Ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκηση 

  Μαργαρίτου, Κώστας (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013-09)
  Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε ένα πραγματικό εφαλτιριο για την παραγωγή πλήθους θεωρήσεων, αναλύσεων, αντιπαραθέσεων και τελικώς προτάσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της σε όλο το "εύρος της ...

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα. Περίπτωση μελέτης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

  Φελούκα, Παναγιώτα (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013-12)
  This paper deals with the priciples of Total Quality Management ίη tertiary education and particularly ίη Panteion Unίversίty of Social and Political Sciences. The assignment was focused ίη two areas.Fίrstly, within the ...

 • Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση :Η σημασία της Ελλάδας και της Τουρκίας στα δύκτια αγωγών φυσικού αερίου της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου 

  Michael, Androula (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο σύγχρονος πολιτισμός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα η ποιότητα και η ποσότητα της ενέργειας που παράγουμε και καταναλώνουμε καθορίζουν σημαντικά το ...

 • Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Delitsikou, Stella (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των θεσμικών οργάνων που διέπουν καθημερινά, αν όχι εμφανώς στους περισσότερους, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Καθημερινά, όλοι οι πολίτες ...

 • Συνθήκες γέννησης της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας: προβλήματα - επικαιρότητα 

  Hadjiantoniou, Antigoni (Προγραμμα Ελληνικού Πολιτισμού, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς ασχολούμουν με την παρούσα μελέτη, διαπίστωσα πόσο αναγκαίο είναι για όλους μας να γνωρίσουμε και να διδαχθούμε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το πολίτευμα ...

 • Εσωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ε. Ε. 

  Xenofontos, Xenia (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Από Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά η παγκόσμια πολιτική γνώρισε ένα νέο πολιτικό φαινόμενο τη συνεργασία και την ολοκλήρωση κρατών σε περιφερειακό επίπεδο. Κυρίαρχο παράδειγμα περιφερειακής συσπείρωσης είναι η Ευρωπαϊκή ...

 • Οι τρόποι και τα μέσα για την καταπολέμηση της απάτης με τις πιστωτικές κάρτες στην Ευρωπαϊκή Κύπρο και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

  Constantinou, Giannis (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Όπως όλοι γνωρίζουμε, το οικονομικό έγκλημα, και ειδικότερα η απάτη με πιστωτικές κάρτες, έχει γίνει μάστιγα στο σύγχρονο μας κόσμο. Σύμφωνα με την έκθεση ανθρώπινης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών του 1999, η κλίμακα της ...

 • Θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Ε. Ε. -Τέσσερεις ελευθερίες 

  Savva-Papadimitri, Maria (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Στον πυρήνα της ΕΕ βρίσκονται τα κράτη μέλη —οι 28 χώρες που ανήκουν στην Ένωση και οι πολίτες τους. Η ιδιαιτερότητα της ΕΕ είναι ότι, παρά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη είναι χώρες που διατηρούν την κυριαρχία και την ...

 • Η εγκληματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Ioannou, Michalis (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Ένα θέμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σε γενικό βαθμό είναι το πρόβλημα της εγκληματικότητας. Με την ελεύθερη διακίνηση ατόμων και αγαθών στην Ευρώπη, η εγκληματικότητα σε όλα τα θέματα και επίπεδα αναπτύχθηκε και ...

 • Η τουρκική εισβολή μέσα από την κυπριακή ποίηση 

  Nearchou, Sofia (Προγραμμα Ελληνικού Πολιτισμού, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Στην πτυχιακή μου εργασία ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο θέμα «Η τουρκική εισβολή μέσα από την κυπριακή ποίηση», γιατί θεωρώ ότι αυτός ο σταθμός της κυπριακής ιστορίας είναι ο σημαντικότερος απ’ όλη την περίοδο βαναυσότητας ...

 • Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό σύστημα και το πρόγραμμα του για την Κυπριακή κρίση 

  Mavrommatis, Demetris (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας διεθνής οργανισμός, που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, έχει όμως, αυτόνομη διοικητική δομή, χρηματοδότηση και καταστατικό. Αποσκοπεί στη διατήρηση της παγκόσμιας ...

 • Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Constantinou, Andreas (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, που πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και αφορά το μάθημα Ευρωπαϊκή Διαπραγμάτευση, είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το παλαιό ρητό «η ισχύς εν ...

 • Ανθρώπινα δικαιώματα στην βάση των Θεμελιωδών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Kallis, Michalis (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Θεωρούνται ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα ...

 • Ο έλεγχος συγκεντρώσεως επιχειρήσεων στην Κύπρο και ο ρόλος της Κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού 

  Savvidou, Elpida (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Η αγορά είναι το θεμέλιο του οικονομικού μας συστήματος. Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι άμεσα και αδιαμφισβήτητα συνδεδεμένη με τον ανταγωνισμό. Η οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, οι επενδύσεις, η δημιουργία ευνοϊκού ...

 • European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods 

  Spyrou, Froso (International & European Business Law, Law school, Neapolis University Pafos, 2014)
  This paper will examine the status of the current European Business Law regime among the Member States. This will be done by analyzing relevant directives and regulations of the European Business Law system. In order to ...

 • Διεθνής οικονομική κρίση και κρίση χρέους στην ευρωζώνη. Η περίπτωση της Κύπρου. 

  Xenofontos Myrianthous, Neophyta (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Η παγκόσμια οικονομία σήμερα είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη ύφεση της μεταπολεμικής περιόδου, με το ρυθμό ανάπτυξης να μειώνεται σημαντικά το 2009 και να συνεχίζεται εξίσου τα επόμενα χρόνια. Η κρίση επηρεάζει όλες ...

 • Οι οικονομικές ελευθερίες μέσα από την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, πρώην ΔΕΚ) 

  Hadjikyrou, Andreas (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Σήμερα, η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων (άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ ...

 • Η εφαρμογή του δικαίου από τα κράτη μέλη 

  Nikolaou, Achilleas (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Το παρακάτω κείμενο ενασχολείται με το Δίκαιο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή του από τα κράτη μέλη του. Θα γίνει ανάλυση της ευρωπαϊκής κοινότητα από την γένεση της μέχρι σήμερα, ανάλυση του Δικαίου που εφαρμόζεται ...