Διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στην Δημόσια διοίκηση και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Χαραλάμπους, Αχιλλέας (2017)

Thesis

Μέσα στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής μελέτης, ως φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Διεθνές Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο (LLM) του Πανεπιστημίου Νεάπολις, έχω επιλέξει να ασχοληθώ με το θέμα : « Διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στην Δημόσια Διοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που έχει οδηγήσει στην κάθετη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων που το κράτος μπορεί να διαθέσει για την λειτουργία και ανάπτυξη του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τις δεκαετίες που μεσολάβησαν από την ίδρυση της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα υπήρξε μια υδροκέφαλη και σε μεγάλο βαθμό αχρείαστη επέκταση του Δημόσιου Τομέα με την δημιουργία υπηρεσιών, δημόσιων και ημιδημόσιων οργανισμών, καθώς και μεγάλου αριθμού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν παρόμοια ή και συγκρουόμενα καθήκοντα και πεδίο δράσης . Βασική αιτία για αυτό το φαινόμενο ήταν η πρόσληψη υπεράριθμου προσωπικού, στην προσπάθεια των εκάστοτε κυβερνόντων να «βολέψουν» ημέτερους, αφού ανέκαθεν ο δημόσιος τομέας ήταν πεδίο παρεμβάσεων από τους πολιτικούς. Οι νέες συνθήκες που προέκυψαν λόγω της οικονομικής κρίσης, σε συνδιασμό με τις σχετικές απαιτήσεις των δανειστών μας (Τρόϊκα) επιβάλλουν αναδιάρθρωση του Κρατικού Τομέα με την μετεξέλιξη, συγχώνευση ή / και κλείσιμο μεγάλου αριθμού κρατικών και ημικρατικών οργανισμών ως επίσης και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα καθίσταται επιτακτική πλέον η ανάγκη για την όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην Δημόσια Διοίκηση έτσι που να παράγεται το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Κύπριο φορολογούμενο.Στόχος μου είναι αφού αποτυπώσω την υπάρχουσα κατάσταση και εντοπίσω τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες του συστήματος διαχείρισης του Ανθρώπινου δυναμικού να προβώ σε τεκμηριωμένες εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό του.