Browsing Master in International and European Business Law (LLM) by Issue Date

Now showing items 1-20 of 114

 • Διαχείριση των ενεργειακών πηγών της Κύπρου και προοπτικές ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας 

  Πέτρου, Κωνσταντία (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013)
  Με την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου,ο ρόλος της χώρας έχει αναβαθμιστεί στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα ...

 • Πως η κρίση επηρεάζει τις Δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαικής Ένωσης 

  Μιχαήλ, Βαλεντίνα (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013)
  Η Ευρώπη και κατά συνέπεια η Ευρωπαική Ενώση μαστίζεται την τελευταία πενταεατία απο την πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση.Η περίοδος ομώς αυτή που διάVΥOυμε δεν εινάι απλώς μια κακή περίοδος για το οικονομικοτραπεζικό ...

 • Ελληνική Διακυβέρνηση: Ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκηση 

  Μαργαρίτου, Κώστας (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013-09)
  Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε ένα πραγματικό εφαλτιριο για την παραγωγή πλήθους θεωρήσεων, αναλύσεων, αντιπαραθέσεων και τελικώς προτάσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της σε όλο το "εύρος της ...

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα. Περίπτωση μελέτης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

  Φελούκα, Παναγιώτα (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2013-12)
  This paper deals with the priciples of Total Quality Management ίη tertiary education and particularly ίη Panteion Unίversίty of Social and Political Sciences. The assignment was focused ίη two areas.Fίrstly, within the ...

 • Οι οικονομικές ελευθερίες μέσα από την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, πρώην ΔΕΚ) 

  Hadjikyrou, Andreas (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Σήμερα, η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων (άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ ...

 • Η εφαρμογή του δικαίου από τα κράτη μέλη 

  Nikolaou, Achilleas (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Το παρακάτω κείμενο ενασχολείται με το Δίκαιο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή του από τα κράτη μέλη του. Θα γίνει ανάλυση της ευρωπαϊκής κοινότητα από την γένεση της μέχρι σήμερα, ανάλυση του Δικαίου που εφαρμόζεται ...

 • European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods 

  Spyrou, Froso (International & European Business Law, Law school, Neapolis University Pafos, 2014)
  This paper will examine the status of the current European Business Law regime among the Member States. This will be done by analyzing relevant directives and regulations of the European Business Law system. In order to ...

 • Θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Ε. Ε. -Τέσσερεις ελευθερίες 

  Savva-Papadimitri, Maria (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Στον πυρήνα της ΕΕ βρίσκονται τα κράτη μέλη —οι 28 χώρες που ανήκουν στην Ένωση και οι πολίτες τους. Η ιδιαιτερότητα της ΕΕ είναι ότι, παρά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη είναι χώρες που διατηρούν την κυριαρχία και την ...

 • Εσωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ε. Ε. 

  Xenofontos, Xenia (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Από Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά η παγκόσμια πολιτική γνώρισε ένα νέο πολιτικό φαινόμενο τη συνεργασία και την ολοκλήρωση κρατών σε περιφερειακό επίπεδο. Κυρίαρχο παράδειγμα περιφερειακής συσπείρωσης είναι η Ευρωπαϊκή ...

 • Όργανα, οργανισμοί και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Lambrias, Kyriacos (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας, του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο», από τη Σχολή Νομικής, του Πανεπιστημίου Νεάπολης, Πάφου. Καθημερινά, ...

 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

  Tsekouras, Andreas (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Η παγκόσμια οικονομία έχει διανύσει την τελευταία τετραετία την μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση από τη δεκαετία του ’30. Η τρέχουσα κρίση ξέσπασε τον Αύγουστο του 2007, με το σκάσιμο μιας κερδοσκοπικής ...

 • Η θεσμική συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εξέλιξη - προοπτικές 

  Prokopiou, Dimitris (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Τα ευρωπαϊκά κράτη συνάπτουν μεταξύ τους Συνθήκες και ιδρύουν υπερεθνικά θεσμικά όργανα (π . χ . Επιτροπή, Συμβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο). Στα όργανα αυτά μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους σε τομείς καθοριστικής σημασίας, ...

 • Η έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Panteli, Argyroula (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Σε ένα πλαίσιο όπου λαμβάνουν χώρα τόσο έντονες υπερεθνικές διεργασίες υπό συνθήκες μάλλον περιορισμένου πολιτικού ελέγχου, οποιαδήποτε πρόοδος χρειάζεται υψηλό βαθμό πειθαρχίας, όχι μόνον από την πλευρά των κρατών μελών, ...

 • Ρυθμίσεις περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης 

  Savva, Irene (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Ο στόχος της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, στα πλαίσια του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, είναι να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες με την πρόληψη ...

 • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ρόλος της 

  Philaretou, Andreas (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Κύριοι στόχοι της είναι να διαφυλάττει τη σταθερότητα των τιμών (μέσω της διατήρησης του πληθωρισμού υπό έλεγχο), ιδίως σε χώρες που χρησιμοποιούν ...

 • Μορφές και αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη 

  Tsappi, Nikolas (Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Με την παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης και ανάλυσης του οργανωμένου εγκλήματος το όποιο αποτελεί σοβαρό Ευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώς σε όλη την ευρωπαϊκή ένωση δρουν 3600 διεθνείς συμμορίες και το 70% ...

 • Η εφαρμογή του δικαίου από τα κράτη μέλη 

  Tsappis, Andronikos (Πρόγρμμα Διεθνές Ευρωπαίκο και Οικονομικό δίκαιο, Σχολή Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Στο κείμενο που ακολουθεί, θα ασχοληθούμε με το θέμα της εφαρμογής του Δικαίου Της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 28 κράτη μέλη. Θα αναλύσουμε την ευρωπαϊκή κοινότητα ως νομική οντότητα από την γένεση της έως και σήμερα καθώς ...

 • Ανθρώπινα δικαιώματα στην βάση των Θεμελιωδών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Kallis, Michalis (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Θεωρούνται ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα ...

 • Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Delitsikou, Stella (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των θεσμικών οργάνων που διέπουν καθημερινά, αν όχι εμφανώς στους περισσότερους, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Καθημερινά, όλοι οι πολίτες ...

 • Θεμελιώδεις ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Pittakis, Marios (Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2014)
  Όπως είναι γνωστό αρχικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μόνο οικονομικό προσανατολισμό. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βασίστηκε στην εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. Οι οικονομικές θεμελιώδεις ελευθερίες, δηλαδή η ...