Ο ρόλος του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κουρούσιη, Μελίτα (2017)

Thesis

Οι σχεδιαστές της ΟΝΕ με επίκετρο την Γερμανική παράδοση, δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με κύρια ευθύνη τον σχεδιασμό και την άσκηση της Νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.