Η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού ως ένα από τα βασικότερα κομμάτια της επιχείρισης

Κούσουλος, Γιώργος (2021)

Thesis

Η παρακάτω εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της σπουδαιότητας και αναγκαιότητας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού μέσα στις επιχειρήσεις. Σε μια εποχή που η τεχνολογία ολοένα και εξελίσσεται, ταυτόχρονα παρασύρει τις συνθήκες διαβίωσης στις μεταβολές της , η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού που αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού αναγκάστηκε να κάνει στροφή σε μεθόδους που θα παρέχουν αύξηση στα ποσοστά αποτελεσματικότητας. Στην πορεία των έντονων αλλαγών, διαβάτης είναι και οι ολοένα και περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών αλλά και ο μεγάλος ανταγωνισμός που δημιουργείτε στον δύσκολο αγώνα των επιχειρήσεων για κάλυψη αυτών. Η δίψα των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν μια ισχυρή ανταγωνιστική εικόνα γύρω από το όνομα τους τις ώθησε να ενεργοποιήσουν την αποδοτική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας πρώτιστος κατανοήσει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι η κινητήρια δύναμη της εκατοστέ επιχείρησης. Αναγνωρίσιμο καθιστάτε το γεγονός πως το έμψυχο υλικό το οποίο ονομάζεται Άνθρωπος διαθέτει την ικανότητα να κάνει την διαφορά μέσα στην κάθε επιχείρηση με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Με απλούστερα λόγια ο άνθρωπος αποτελεί υπερ-πολύτιμο στοιχείο μιας επιχείρησης αλλά και στην ουσία κληρονομία της αφού είναι ο οδηγός της όχι μόνο για να διαφοροποιηθεί ο κάθε οργανισμός αλλά και για να ξεχωρίσει. Αδιαμφησβήτητο είναι το γεγονός πως ποικίλες επιχειρήσεις έχουν επιτεύξει τους στόχους τους λόγωτης εξαιρετικής λειτουργίας του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού. Συνοψίζοντας διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος χρίζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς η συμβολή αλλά και η παρουσία του παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή εξασφάλιση των στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και αυτό το αποδεικνύουν και στοιχεία που υπάρχουν αφού αν κανείς πράξει ερευνητική μελέτη μέσα στην βιβλιογραφία που καταρτίζεται πάνω στο ζητούμενο αυτό μπορεί να εντοπίσει ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων η οποίες καθορίστηκαν επιτυχημένες λόγω της ορθής λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού. Συνοπτικά η παρούσα μελέτη θα αναδείξει πόσο πρόδηλη είναι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού για μια καρποφόρα και αψεγάδιαστη διαδρομή γεμάτη επιτυχίες. Μέσα από την ακόλουθη μεταπτυχιακή διατριβή θα γίνει ανάλυση στον τρόπο λειτουργείαςτου τμήματος ανθρώπινου δυναμικού αλλά και η σπουδαιότητα του για μια ανοδική πορεία μέσα στην επιχείρηση. Το τμήμα αυτό είναι ο συνδετικός ιστός αρκετών στοιχείων των οποίων ο σωστός συντονισμός θα αποφέρει με την σειρά του και επιθυμητά αποτελέσματα. Αντίθετα στην περίπτωση που μια από τις λειτουργίες του τμήματος δεν ολοκληρωθεί με τον σωστό τρόπο τότε θα προκαλέσει αρνητική επιρροή και σε κάποια άλλη ενέργεια του με αποτέλεσμα το τμήμα να μην συντονίζεται και συνάμα η ανοδική πορεία που υπάρχει σαν στόχος να κατρακυλάει προς την καταστροφή. Μια ολική καταστροφή που περιλαμβάνει την μείωση της παραγωγής, την μείωση των πωλήσεων αλλά και την αρνητική επιρροή των υπαλλήλων που την καταρτίζουν με μοναδική και αναπάντεχη λύση την πτώχευση.