Ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις , Συμβολή στους ΚυπριακούςΟργανισμούς

Tilley, Maridos (2021-01)

Thesis

Στον εικοστό πρώτο αιώνα η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Με ένα γενικό ορισμό η τεχνολογία <<έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά>>. Αναφερόμενος στο ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά ήθελα να δήξω πως μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια με την χρήση και την εύκολη χρήση της τεχνολογίας , έγινε εφικτή η επικοινωνία των διαφόρων χώρων μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο πριν είκοσι χρόνια στην Κύπρο δεν ήταν εφικτό από όλους αλλά και δεν ήταν εύκολη η επικοινωνία. Έχοντας υπόψη ότι πριν από είκοσι χρόνια ένα τεχνολογικό εύρημα για την Κύπρο ήταν η επικοινωνία με άλλες χώρες , σήμερα όχι μόνο επικοινωνούν χώρες μεταξύ τους αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να παρέχονται όλων των ειδών υπηρεσίες μεταξύ διαφόρων χορών. Με αυτή την εισαγωγική αναφορά θέλω να αναφερθώ στο κομμάτι που μελετά η πιο Κάτων μεταπτυχιακή Εργασία την Παγκοσμιοποίηση. Πιο πάνω αναφέρθηκε πως με την βοήθεια της τεχνολογίας τα διάφορα κρότοιμπορούν να παρέχουν όλων των ειδώνυπηρεσίες και ωφέλει αναμεταξύ τους. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της εννοίας της Παγκοσμιοποίησης. Έχοντας μελετηθεί οι ορισμοί και οι διάφορες έννοιες της Παγκοσμιοποίησης πιο Κάτων έγινε μια ευρύτερη ανάλυση του ΟρισμούΠαγκοσμιοποίησης. Επιπρόσθετα γίνετε αναφορά στο δεύτερο μεγάλο ορισμό που συνάδει με την έννοια της Παγκοσμιοποίησης την Διεθνοποίηση.Γίνεταιλοιπόν μια εκτεταμένη αναφορά των δύο αυτών μεγάλων για την ιστορία του πολιτισμού ορισμών με διάφορα παράδειγμααπό την ιστορία. Οι δύο αυτοίορισμοί έχουν ένα καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα στην ζωή των ανθρώπων. Στην μεταπτυχιακή αυτή εργασία σκοπός είναι η ανάλυσηενώ μεγάλου κομματιούαυτών των δύο εννοιών , στις επιτηρήσεις – οργανισμούς. Σήμερα κάθε οργανισμός ο οποίος θέλει να θεωρείταιανταγωνιστικός και να αντέξει στο χρόνο πρέπει να απλώσει τα πλοκάμια του όχι μόνο στη στην χώρα που παίρνειθέσηαλλάπαγκόσμιος. Με το πιο πάνω γίνεται αναφορά στα θετικά αλλά και στα αρνητικά που προκύπτουν όταν μια επιτήρηση – οργανισμός θελήσει να γίνει αυτό που σήμερα ονομάζεται Global. Σίγουρα στον επιχειρηματικό κόσμο τα ρίσκα είναιένα εργαλείο που χρισημοποιέιται συνεχώς , όπως και ο Steeves Jobs αναφέρει << The greatest artists like Dylan, Picasso and Newton risked failure. And if we want to be great, we’ve got to risk it too. >> , το ρίσκο συνεπώς στο ένας οργανισμός να προβεί σε παγκοσμιοποίηση είναι μεγάλο. Με αυτό αναφέρονται οι αρωγοί και τα κίνητρα για ένανοργανισμό. Ωστόσο γίνονται και αναφορές στους ανασταλτικούς παράγοντες για έναν οργανισμό. Συμφώνα με την πιο πάνω μελέτη έμφασηδόθηκε στην Κύπρο όπου είναι και ο κεντρικός πυρήνας της εργασίας. Στην εργασία αυτή Αναλύονται πια είναι τα εμπόδια των κυπριακών οργανισμών – επιτηρήσεων στην διηθείς αγορά εργασίας. Γίνονται και αναφορές παραδειγμάτων επιχειρήσεων όπου πέτυχαν και διαδραματίζουν ρόλο στοών σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Στο τελευταίοκομμάτι της εργασίας και με βάση την βιβλιογραφία γίνονται αναφορές στις κατευθυντήριεγραμμέςστρατηγικής για τις κυπριακές επηρεάσεις με σκοπό την παγκοσμιοποίηση – διεθνοποίηση.