Show simple item record

Μια Ανθρωπιστικο-κοινωνική Προσέγγιση ‘Ζήσε σαν Ντόπιος’ ως Εναλλακτική Μορφή Τουρισμού στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorStylidis, Dimitris
dc.contributor.authorΜεγαλοοικονόμου, Ιωάννης
dc.date.accessioned2021-02-25T08:37:52Z
dc.date.available2021-02-25T08:37:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11728/11715
dc.descriptionGreece has been a very popular tourist destination where in recent years it has been evolving rapidly, even during the Greek economic crisis. The tourist activity in Greece is based on mass tourism and mainly by tourists looking to meet their needs for summer holidays. Mass tourism for several years now has been showing a saturation globally which is mainly due to the intense competition from new countries that have entered dynamically and compete based on their low costs and as a result by offering low prices. In addition, the adverse effects of mass tourism mainly on the environment but also on the social and economic structures has dissatisfied many tourists who tend to have an aversion to tourist destinations of mass tourist activity. At the same time, there is a growing trend of tourists looking to meet new needs through milder and special forms of tourism focused on unique experiences. The main purpose of the research is to explore the views of tourists on whether experiential tourism is in line with their personality, and their preferences and to assess its attractiveness as a tourism product. The analysis of experiential tourism is scrutinized from a humanitarian and social perspective of ‘Live like a local’ as it deals with tourist activities and experiences based on social and cultural aspects such as interactions of tourists with the locals, engagement with the local traditions and the daily way of life of the inhabitants of Greek tourist destinations. This research also examines whether experiential tourism in Greece may contribute to a positive travel experience and satisfaction for tourists and whether it has the power to create a differentiated sense and added value for the Greek tourism product. The research methodology has followed a quantitative approach using a structured questionnaire answered by 312 respondents and it is analyzed through quantitative statistical methods via descriptive and inferential measures, such as arithmetic means, frequencies, standard deviations and standard errors of the means, confidence intervals of the means and correlation coefficients (Spearman's) among questions. The results from the primary data have shown that the experiential tourism 'Live like a local' in Greece is in line with the psychosynthesis of today's tourists and constitutes a strong attraction feature for them as it enables them to cover to a large extent humanitarian and social experiences and offer them high levels of satisfaction.Finally, the analysis of primary data has highlighted the belief of today's tourists that the development of experiential tourism activities ‘Live like a local’ can offer an image of differentiation and added value for the Greek tourism product. In conclusion, the further development of experiential tourism related to tourists' contacts and relationships with indigenous peoples and other aspects of the local culture and daily life of a Greek tourist destination can bring in the near future benefits that have more balanced structures from an economic, social and environmental standpoint. Additionally, this form of tourism may revitalize the Greek tourism product and make it more competitive in the long run. Of course, the contribution of all Destination Management Organizations (DMOs) is indispensable for the creation of a well-organized long-term plan in order to support such an effort.en_UK
dc.description.abstractΗ Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό όπου συνεχίζει να εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, ακόμη και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής οικονομικής κρίσης. Η τουριστική δραστηριότητα στη Ελλάδα βασίζεται στο μαζικό τουρισμό και κυρίως από τουρίστες που αναζητούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για καλοκαιρινές διακοπές. Ο μαζικός τουρισμός εδώ και αρκετά χρόνια δείχνει έναν κορεσμό σε παγκόσμιο επίπεδο ο οποίος οφείλεται κυρίως στο μεγάλο ανταγωνισμό από νέες χώρες που έχουν εισέλθει δυναμικά και ανταγωνίζονται με βάση το χαμηλό κόστος και τις πολύ ελκυστικές τιμές τις οποίες μπορούν να προσφέρουν. Επίσης, οι δυσμενείς επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού ιδίως περιβαλλοντικά αλλά και σε κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο έχει δυσαρεστήσει αρκετούς τουρίστες οι οποίοι τείνουν να έχουν μια αποστροφή προς τουριστικούς προορισμούς μαζικής τουριστικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση των τουριστών οι οποίοι αναζητούν να εκπληρώσουν νέες ανάγκες μέσω πιο ήπιων και ειδικών μορφών τουρισμού εστιασμένες σε μοναδικές βιωματικές εμπειρίες. Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να εξερευνήσει τις απόψεις των τουριστών για το αν ο βιωματικός τουρισμός είναι σε αλληλουχία με την προσωπικότητά τους, και τις ταξιδιωτικές τους προτιμήσεις έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό στοιχείο προσέλκυσης για τους τουρίστες. Οι βιωματικές εμπειρίες οι οποίες αναλύονται επικεντρώνονται προς μια ανθρωπιστικο-κοινωνική μορφή ‘Ζήσε σαν ντόπιος’ καθότι σχετίζονται με τουριστικές δραστηριότητες και εμπειρίες με βάση την ελληνική κοινωνία και παράδοση αλλά και τον καθημερινό τρόπο ζωής των κατοίκων Ελληνικών τουριστικών προορισμών. Επίσης, η εν λόγω έρευνα πραγματεύεται κατά πόσο μπορεί ο τουρισμός εμπειριών στην Ελλάδα να συντελέσει σε μια θετική ταξιδιωτική εμπειρία και ικανοποίηση για τους τουρίστες και για το αν έχει τη δύναμη να δημιουργήσει μια διαφοροποιημένη αίσθηση και προστιθέμενη αξία για το Ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η μεθοδολογία για την εκπόνηση της έρευνας ακολουθεί μια ποσοτική προσέγγιση με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου συμπληρωμένο από 312 ερωτηθέντες και το οποίο αναλύεται μέσω ποσοτικών στατιστικών μεθόδων από την περιγραφική και επαγωγική στατιστική, όπως αριθμητικοί μέσοι, συχνότητες, τυπικές αποκλίσεις και τυπικά σφάλματα μέσων τιμώv, διαστήματα εμπιστοσύνης αριθμητικών μέσων και συσχετισμοί (Spearman’s) μεταξύ ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα των πρωτογενών δεδομένων έχουν αναδείξει ότι οι βιωματικές εμπειρίες του τύπου ‘Ζήσε σαν ντόπιος’ στην Ελλάδα είναι σε συμφωνία με την ψυχοσύνθεση του σημερινού τουρίστα και αποτελούν ένα δυνατό στοιχείο προσέλκυσης για αυτόν καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανθρωπιστικο-κοινωνικές του τουριστικές του εμπειρίες και να του χαρίσει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Τέλος, η ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων έχει προβάλλει την πεποίθηση του σημερινού τουρίστα για το ότι η ανάπτυξη βιωματικών δραστηριοτήτων μπορούν να προσφέρουν μια εικόνα διαφοροποίησης και πρόσθετης αξίας για το Ελληνικό τουριστικό προϊόν. Συμπερασματικά, η περαιτέρω ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών που αφορούν σε επαφές τουριστών με αυτόχθονες κατοίκους και άλλες πτυχές της τοπικής κουλτούρας και καθημερινότητας ενός Ελληνικού τουριστικού προορισμού μπορεί να επιφέρει σε έναν προορισμό οφέλη τα οποία έχουν πιο ισορροπημένες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δομές. Επίσης, θα αναζωογονήσει το Ελληνικό τουριστικό προϊόν και θα το κάνει πιο ανταγωνιστικό σε έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αυτό βέβαια είναι επιτακτική η συμβολή όλων των τουριστικών φορέων για τη δημιουργία ενός οργανωμένου μακροχρόνιου πλάνου.en_UK
dc.language.isoel_GRen_UK
dc.publisherΠρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφουen_UK
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτωνen_UK
dc.subjectβιωματικός τουρισμόςen_UK
dc.subjectτουρισμός εμπειριώνen_UK
dc.titleΜια Ανθρωπιστικο-κοινωνική Προσέγγιση ‘Ζήσε σαν Ντόπιος’ ως Εναλλακτική Μορφή Τουρισμού στην Ελλάδαen_UK
dc.typeThesisen_UK


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record