Browsing Master of Business Administration (ΜΒΑ) in Tourism by Title

Now showing items 1-20 of 40

 • All inclusive τουρισμός στην Ελλάδα και ειδικότερα στο νησί της Ρόδου 

  Τριχάκης, Αλέξανδρος (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-11)
  Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του τουρισμού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των υφεσιακώνπολιτικών, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα τόνωσης των εθνικών οικονομιών ...

 • Destination Management Systems, για την Διαχείριση και Προώθηση του Προορισμού 

  Γεωργιάδης, Δημήτριος (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-05)
  Οι τουριστικοί προορισμοί αποτελούνται από μία μίξη διάφορων τουριστικών φορέων που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία (παραδείγματος χάριν προμηθευτές διαμονής και τροφίμων και ποτών, φορείς έλξης και ...

 • Neuromarketing και άλλες σύγχρονες μέθοδοι αντίληψης της καταναλωτικής συμπεριφοράς τουριστών 

  Νικολάου, Μαρία (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-05)
  Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά να ερευνήσει επαρκώς την επιστήμη του νεύρο-μάρκετινγκ και ταυτόχρονα να τη συνδέσει με τη καταναλωτική συμπεριφορά των καταναλωτών και συγκεκριμένα των τουριστών. Βασικό ερώτημα της ...

 • Smart Τουριστικοί Προορισμοί και Smart Τουριστικές Επιχειρήσεις σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

  Αγαπητού, Γεωργία (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Η ταχεία αύξηση του αστικού πληθυσμού, έφερε τις πόλεις αντιμέτωπες με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές προκλήσεις. Το πρότυπο της Έξυπνης Πόλης καλείται να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, ...

 • Social media and Tourism management 

  Vakhtangishvili, Eka (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-05, 2021-09)
  The study examines the specifics of tourism management and the impact of social media on the promotion of tourism enterprises, the formation of the image of tourist territories and tourism entities. In accordance with an ...

 • Απόψεις και χρήση τεχνολογιών στο τουρισμό. Μελέτη περίπτωσης του Ελλαδικού χώρου 

  Φιλιππάκης, Σάββας (Πρόγραμμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-05)
  Ο τουριστικός κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους παγκοσμίως καθώς προσφέρει και συμμετέχει ενεργά τόσο στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας, όσο και στην απασχόληση εκατομμυρίων ανθρώπων. Έτσι είναι ...

 • Βιώσιμη Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών και σύγχρονο Μάνατζμεντ Οργανισμών Διοίκησης Προορισμών. Μελέτη της περίπτωσης επαρχίας Πάφου 

  Αμμάρι, Νάσερ (Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-10)
  Η ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου επιβάλει την κατανόηση των αναγκών που θέτει στη σύγχρονη μορφή του. Η διαχείριση του τουριστικού κλάδου, γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, καθώς η καινοτομία είναι ...

 • Γυμνισμός, μόδα ή παγιωμένη τάση; Μελέτη φαινομένου στην Ελλάδα. 

  Δακόλιας, Νικόλαος (Πρόγραμμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Ο νατουραλισμός/γυμνισμός είναι η εναλλακτική ειδική μορφή τουρισμού που αναπτύχθηκε από την τάση των τουριστών να αναζητούν φυσικούς προορισμούς για την εκδήλωση των τουριστικών δραστηριοτήτων τους μέσα σε ένα φυσικό ...

 • Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για την ανάπτυξη τουριστικού γραφείου βιωματικού τουρισμού και διαχείριση του κατά τη διάρκεια του covid-19 

  Ανέστη, Δέσποινα (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Η παρούσα διατριβή με θέμα « Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για την ανάπτυξη τουριστικού γραφείου βιωματικού τουρισμού και τη διαχείριση του κατά τη διάρκεια του covid-19» έχει εκπονηθεί με σκοπό την ολοκληρωμένη ...

 • Εργασιακή ικανοποίηση και σύγκρουση ρόλων σε εταιρείες τεχνολογίας 

  Τζιάστας, Παναγιώτης (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-05)
  Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει: α) το επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε εταιρείες τεχνολογίας, β) το επίπεδο σύγκρουσης ρόλων που βιώνουν αυτοί οι εργαζόμενοι, γ) το επίπεδο ...

 • Εφαρμογή revenue management στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

  Μαλιάκκας, Μιχαήλ (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-05, 2021-05)
  Οι σύγχρονες έντονες συνθήκες ανταγωνισμού των τελευταίων δεκαετιών και η ανάγκη των επιχειρήσεων για επιβίωση και ανάπτυξη τις οδήγησε στην δημιουργία τεχνικών και στρατηγικών διαχείρισης των εσόδων τους κάτι το οποίο ...

 • Εφαρμογή Διοικητικής Λογιστικής σε Ξενοδοχεία 

  Ηλιάκης, Δημήτρης (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-05)
  Στη συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζεται η σημαντικότητα του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία και επιχειρείται να αναδειχθεί η σημαντικότητα της εφαρμογής της Διοικητικής Λογιστικής στα ξενοδοχεία. Στην περίοδο της οικονομικής ...

 • Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την βοήθεια των αριθμοδεικτών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στον κλάδο των logistics, των εταιρειών ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε και SARMED A.E. 

  Μπακάλη, Γεωργία (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-05)
  Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι ο ισολογισμός (ή ετήσια κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η κατάσταση ταμειακών ροών, η ...

 • Η ανταπόκριση των τουριστών στα πράσινα ξενοδοχεία 

  Γιάντση, Χρυσάνθη (Πρόγραμμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-05)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη , από την οπτική γωνία των «πράσινων» ξενοδοχείων για την διερεύνηση της «πράσινης» συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών σε αυτά. Οι κύριοι ...

 • Η Αξιολόγηση της Απόδοσης των Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας 

  Καραμήτρος, Αθανάσιος; Papademetriou, Christos (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022)
  Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί μια επιστήμη η οποία αναγνωρίζει το γεγονός ότι η πορεία και η επιτυχία μιας επιχείρησης συνδέονται άμεσα με την απόδοση του προσωπικού της και για αυτό έχει ως στόχο την αποτελεσματική ...

 • Η επίδραση της ηγεσίας στην ικανοποίηση του προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. 

  Χατζοπούλου, Δήμητρα (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-05)
  Σε επαγγέλματα που παρέχεται φροντίδα και στήριξη, όπως είναι των νοσηλευτών και ιατρών, η ποιότητα που έχει η επαγγελματική ζωή των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική και έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Η μορφή της ...

 • Η περίπτωση τουριστικής ανάπτυξης Ελλάδας-Αλβανίας μέσω ενός δικτύου πόλεων 

  Ζεναϊ, Εστέλα ((Πρόγραμμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Στην συνεχώς εξελισσόμενη και απαιτητική παγκόσμια τουριστική αγορά, η σημαντικότερη τάση είναι η ζήτηση για τα βιωματικά ταξίδια. Οι διαδρομές και τα δίκτυα πόλεων, ιδίως διαφορετικών χωρών, κερδίζουν όλο και περισσότερο ...

 • Η συμπεριφορά των επισκεπτών στην εποχή του κορωνοϊού. 

  Τσακίρη, Καλλιόπη (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Κύριος στόχος της διατριβής: Η τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού είχε σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στον τομέα του τουρισμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις ...

 • Θρησκευτικός τουρισμός : η περίπτωση του Ρώσου τουρίστα στη Βόρεια Ελλάδα 

  Δατίδου, Αλεξάνδρα (Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή συμβάλλει στη εξέταση του θρησκευτικού τουρισμού. Μια ειδική μορφή τουρισμού που έχει στόχο την μελέτη της ρωσικής αγοράς στην Ελλάδα, μια χώρα γεμάτη από θρησκευτικά μνημεία και ιερά μεγάλης ...

 • Καθεστώτα Ενίσχυσης και Αναπτυξιακά Κίνητρα στον κλάδο του τουρισμού: Η περίπτωση των Αναπτυξιακών Νόμων 

  Παρασκευαϊδου, Χριστίνα (Πρόγραμμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-05)
  Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί, διαχρονικά, μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα, με εξαίρεση τα έτη της πανδημίας και τη σχετική καθίζηση που υπέστη, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία και απασχόληση. Σκοπός ...