Η Τεχνική της ενεργού ακρόασης συμβουλευτική παρέμβαση σε ομάδα γονέων

Michalou, Emilia ; Manesis, Nikolaos (2015)

Article

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των γονέων που συμμετείχαν εθελοντικά σε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής παρουσίασης, διάρκειας 15 ωρών σχετικά με συγκεκριμένες τεχνικές παρουσίασης που διευκολύνουν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 γονείς (ηλικίας 35-50) από 2 δημόσια δημοτικά σχολεία. Εστιάσαμε στις τεχνικές της «έκφρασης με Εγώ μηνυμα (I message)» και της «ενεργού ακρόασης». Εδώ παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις των γονέων στην καθημερινή επικοινωνία.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/