«Οικονομικά Προσιτή Στέγη στην Κύπρο και το Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής»

Σταυρινού, Θέκλα (2020-10)

Thesis

Έπειτα από την παγκόσμια οικονομική κρίση και εν μέσω μιας πανδημίας (Covid-19), το ζήτημα της προσιτής κατοικίας είναι όλο και πιο έντονο. Είναι όμως ένα ζήτημα που χρειάζεται εις βάθος μελέτη και σύνδεση πολλών παραγόντων, ώστε να έχουμε ένα ικανοποιητικό και συνάμα βιώσιμο αποτέλεσμα. Μάλιστα πολλές φορές είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η παρούσα μελέτη καλείται να εξετάσει τον βαθμό οικονομικά προσιτής στέγης στην Κύπρο και πως η οικονομικά προσιτή στέγη επηρεάζει την επιλογή κατοικίας των νοικοκυριών. Θα διεξαχθεί επίσης συζήτηση σχετικά με το νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσο ερωτηματολογίου και διανεμήθηκαν διαδικτυακά μεταξύ των νοικοκυριών της Κύπρου. Τα ευρήματα μεταξύ άλλων προσδιόρισαν δυο παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον βαθμό οικονομικά προσιτής κατοικίας στην Κύπρο. Επιπλέον αποκαλύπτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις επιλογές των νοικοκυριών, όσο αφορά την στέγαση τους σε σχέση με την προσιτότητα. Τέλος, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση σχεδιασμού από την Κυβέρνηση, ώστε να βελτιώσει τον σχεδιασμό της τρέχουσας πολιτικής για την στέγαση στην Κύπρο και να επιλύσει προβλήματα της οικονομικά προσιτής στέγασης στη χώρα.

Collections: