Department of Real Estate

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Η αξιοποίηση του "μείγματος μάρκετινγκ" στην αγορά ακινήτων της Κύπρου 

  Αντωνίου, Κυριάκος (Πρόγραμμα Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-05)
  Η εργασία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη του επιχειρηματικού μοντέλου του «μείγματος μάρκετινγκ», ως χρήσιμου οργανωτικού και επαγγελματικού τρόπου ανάπτυξης εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου αγοράς ακινήτων της ...

 • The Effects of Immigration on Real Estate Prices in Cyprus 

  Kotua, Irakli (Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos, 2020-11)
  The aim of this study is to explore the effects of immigration on residential real estate prices in Cyprus. This aim has been addressed by the methods of multiple regression analysis, correlation analysis, Granger Causality ...

 • Οι επιθυμίες και προτιμήσεις των αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών της Λεμεσού, μέσω του μοτίβου ζήτησης και ποιοτικών χαρακτηριστικών των οικιστικών ακινήτων της πόλης. 

  Τουλιάς, Γεώργιος (Πρόγραμμα Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-10)
  Σκοπός. Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι η κατανόηση του μοτίβου ζήτησης, επιθυμιών και προτιμήσεων των αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών της αγοράς οικιστικών ακινήτων της πόλης της Λεμεσού, μέσω των ...

 • Feasibility study: Purchasing an unfinished building consisting of 27 units in the center of Athens 

  Michael, Antreas (Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos, 2020-10)
  The purpose of this thesis is a feasibility study of a real estate development project. The researcher aims to investigate the different parameters affecting the feasibility of a project such as the External environment, ...

 • How the sustainability characteristics of the real estate properties affect their prices? 

  Kontakki, Valentina (Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos, 2020-10)
  The cities in the past used to be created and developed by slow and smooth rate, while today are created and developed in very short time, they expand become one of the most important sources of many environmental problems. ...

 • Αξιολόγηση διαχείρισης της κρατικής γης στην Κύπρο και εισηγήσεις για τη βέλτιστη οικονομική αξιοποίησή της. 

  Ζένιος, Χρήστος (Πρόγραμμα Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-10)
  Στις περισσότερες χώρες, σημαντικά τμήματα γης ανήκουν ή υπό τον έλεγχο του κράτους ή ενός δημοσίου φορέα. Σε ορισμένες χώρες όλη η γη ανήκει στο κράτος με τους κατοίκους να έχουν δικαίωμα χρήσης, οι οποίοι μπορεί να ...

 • Περιβαλλοντική Αειφορία και Βιωσιμότητα: Μελέτη περίπτωσης ακινήτου στη Λεμεσό 

  Γεωργίου, Χρήστος (Πρόγραμμα Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-10)
  Η αυξανόμενη ζήτηση προς την αειφορία ωθεί προς ταχείες αλλαγές σε πολιτικές, νόμους και κανονισμούς σε όλο τον κόσμο σχετικά με προϊόντα και διαδικασίες για την ενθάρρυνση πιο βιώσιμων έργων. Επίσης, η βιωσιμότητα επιλύει ...

 • Αστικοί χώροι πρασίνου και ανάγκη ολοκληρωμένης σχεδίασης. Συγκριτική ανάλυση Δήμου Γερμασόγειας και 5 περιοχών στο εξωτερικό 

  Αγαθαγγέλου, Μέλιος (Πρόγραμμα Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-10)
  Οι Δημόσιοι Αστικοί Χώροι Πρασίνου, έχουν σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν, σε εποχές όπου η αστικοποίηση έχει φέρει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού στις πόλεις και έχουν αποκοπεί οι δεσμοί του ανθρώπου από την ...

 • Κοινωνική Κατοικία 

  Μήτρου, Κώστας (Πρόγραμμα Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-09)
  Στην υφιστάμενη εργασία επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση των διεθνών και τοπικών τάσεων του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα αναφορικά με την ανάγκη περί ...

 • «Οικονομικά Προσιτή Στέγη στην Κύπρο και το Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής» 

  Σταυρινού, Θέκλα (Πρόγραμμα Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-10)
  Έπειτα από την παγκόσμια οικονομική κρίση και εν μέσω μιας πανδημίας (Covid-19), το ζήτημα της προσιτής κατοικίας είναι όλο και πιο έντονο. Είναι όμως ένα ζήτημα που χρειάζεται εις βάθος μελέτη και σύνδεση πολλών παραγόντων, ...

 • The Effect of China’s Limit on Capital Outflows in Cyprus Real Estate Market 

  Ftochos, Panikos (Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos, 2020-09)
  This dissertation mainly investigates the effects and risks that theoretically can arise in Cyprus’ real estate market due to China’s Capital Control Policy. To achieve this we have compared construction and real estate ...

 • Towards Nearly Zero-Energy Buildings in Mediterranean Countries: Challenges for Real Estate Professionals from the Latest European Regulations 

  Ioannou, Costas (Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos, 2020-07)
  Abstract The Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU demands that all new buildings are nearly zero-energy (NZEBs) by the end of 2020, thus requiring from European countries to draw up national plans and ...

 • The Determinants of Apartment Prices in Strovolos 

  Parpa, Eftychia (Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos, 2020-10)
  This study applies a Multiple Regression Analysis Model (Log Transformed Data) to investigate the impact of the macro and microeconomy on the apartment sale prices in Strovolos, Nicosia, Cyprus. Focusing on the period ...

 • «Ποια θα είναι η επίδραση του Brexit στην αγορά κατοικίας στην Κύπρο» 

  Χριστοφή, Σάββας (Πρόγραμμα Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-10)
  Το θέμα της συγκεκριμένης έρευνας εστιάζετε στην επίδραση του Brexit στις αξίες των οικιστικών ακινήτων στην Κύπρο. Οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου σχετίζονται άμεσα με την αγορά οικιστικών ακινήτων καθώς εκατομμύρια ...

 • Identifying Property Management issues of Multi-Owned Residential Buildings in Cyprus. A proposal for a healthier Approach 

  Palantzis, Polys (Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos, 2021-01)
  Introduction: An immovable property is, for most people, their biggest and most important asset. However, in Cyprus, efficient property management, particularly in cases of jointly owned buildings is rarely achieved. As a ...

 • An evaluation of the most effective real estate marketing methods and trends within the current challenges of the Cyprus property market 

  Ianis, Tutunaru (Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos, 2020)
  Marketing is an ever-growing industry that is more complex nowadays than it was a century ago. To evaluate its effectiveness, we always have to be aware of what goal we are pursuing. Marketing is no longer just a straight ...

 • Εξερευνώντας την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της Κατασκευής κατοικιών με ιδιαίτερη έμφαση στην πόλη της Λεμεσού 

  Γαβριήλ, Γαβριήλ (Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos, 2020)
  Ο κατασκευαστικός τομέας έχει συσχετιστεί με καταστροφικές επιπτώσεις στη Γη, όμως αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στη σημασία της εφαρμογής των αρχών της βιωσιμότητας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ραγδαίας κατασκευαστικής ...

 • Οι Πρώιμες Επιδράσεις Της Πανδημίας COVID19 Στην Κυπριακή Κτηματαγορά 

  Πυρίλλης, Δημήτρης (Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2020-12)
  Η πανδημία που περνά η ανθρωπότητα είναι πρωτοφανής και έχει επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ανθρωπότητας. Η μελέτη αυτή προσπαθεί να τεκμηριώσει τις επιπτώσεις που επέφερε μέχρι στιγμής στην κτηματαγορά της Κύπρου. Να ...

 • The effects of sustainability development in high-rise buildings: A sustainability assessment on Limassol’s new tower “The Oval” 

  Evripidou, Solonas (Real Estate Program, School of Architecture, Land and Enviromental Sciences, Neapolis University Pafos, 2017)
  The study summarizes the need for sustainable environment and sustainable development benefits for developers and the general public. European and national laws and amendments demonstrate the path that the governments ...

 • Merger and Acquisition of small companies 

  Shamsidinkhoja, Abdullaev (Real Estate Program, School of Architecture, Land and Enviromental Sciences, Neapolis University Pafos, 2016)
  Any business has two basic variants of the growth strategy - own organic development or acquisition of external structure. In the process of constant development based on the existing management of the company strategy ...

View more