Αποκατάσταση - αναδόμηση του εγκαταλειμμένου λατομικού χώρου Αυγόρου

Λίγγη, Γεωργία Ρέα (2020)

Thesis

Από το 1960 η Αρχιτεκτονική τοπίου έχει γίνει συνοδοιπόρος με την οικολογία, την αποκατάσταση χώρων, την ανάπτυξη περιαστικού πρασίνου, την συντήρηση – δημιουργία μεγάλων χώρων αναψυχής έχοντας ως γνώμονα την φύση και την διατήρηση της ομαλής ροής της ζωής της. Στην παρούσα εργασία θα ήθελα να εστιάσω στην ανάγκη αναδημιουργίας και ανάπλασης ανεκμετάλλευτων φυσικών χωρών ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο από τον ανθρώπινο παράγοντα με στόχο την απόλαυση μέσα από μια θετική προσέγγιση προς την αξία της φύσης και των φυσικών πόρων. Στόχος μου λοιπόν ως αρχιτέκτονας τοπίου είναι πάντοτε η ανάπλαση και αναδόμηση φυσικών περιοχών, οι οποίοι τυγχάνουν λανθασμένης χρήσης από τον ίδιο τον άνθρωπο, πράγμα απαράδεκτο απέναντι στην φύση η οποία μας πρόσφερε πάντοτε απλόχερα τόσο τα φυσικά της προϊόντα όσο την πνευματική και ψυχική ηρεμία. Αδιαμφησβήτητα προσωπικός στόχος και σκοπός είναι η αξιοποίηση των φυσικών πόρων στο έπακρο ώστε να επωφελείται ο ίδιος ο άνθρωπος αλλά και να δίνεται η ευκαιρία της ίδια της φύσης να αποδίδει αυτό που πραγματικά είναι εφικτό. Η παρούσα εργασία απαιτούσε χρόνο και κόπο για την ομαλή διεκπεραίωση του στόχου. Παρόλα αυτά η δρομολόγηση της σύλλεξης των πληροφοριών ήταν ομαλή και θα ήθελα να εκφράσω βαθύτατες ευχαριστίες στο Κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου, στο τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου καθώς και το Υπουργείο Γεωργίας αντίστοιχα, για την άμεση ανταπόκρισή τους στα αιτήματα που υπέβαλα για τη σύλλεξη πληροφοριών οι οποίες ήταν αναγκαίες για την ολοκλήρωση της έρευνάς μου.