Αστικοί χώροι πρασίνου και ανάγκη ολοκληρωμένης σχεδίασης. Συγκριτική ανάλυση Δήμου Γερμασόγειας και 5 περιοχών στο εξωτερικό

Αγαθαγγέλου, Μέλιος (2020-10)

Thesis

Οι Δημόσιοι Αστικοί Χώροι Πρασίνου, έχουν σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν, σε εποχές όπου η αστικοποίηση έχει φέρει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού στις πόλεις και έχουν αποκοπεί οι δεσμοί του ανθρώπου από την φύση. Είναι οι χώροι όπου οι πολίτες συναναστρέφονται, χαλαρώνουν και αθλούνται, είναι οι περιοχές που προσφέρουν καταφύγιο στην αστική χλωρίδα, απορροφούν το νερό της βροχής και προστατεύουν από πλημύρες, συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας. Μελετώντας το πλαίσιο δημιουργίας αυτών των χώρων στην Κύπρο, βλέπουμε κάποια σημεία που πρέπει να γίνουν αλλαγές για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα. Χρησιμοποιήθηκε ο Δήμος Γερμασόγειας σαν παράδειγμα για ανάλυση γιατί έχει μικρό μέγεθος, έχει έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και μπορεί να γίνει εύκολα επιτόπιος έλεγχος. Χωρίστηκε σε 11 δειγματοληπτικά τετράγωνα-όπως είναι οι χάρτες του κτηματολογίου- και έγιναν μετρήσεις με την βοήθεια αεροφωτογραφιών και του χαρτογραφικού συστήματος στην πύλη του Κτηματολογίου. Ακολούθησε παρόμοια ανάλυση για 5 περιοχές σε πόλεις του εξωτερικού που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με το Δήμο Γερμασόγειας με τυχαία δειγματοληψία αλλά με πολύ μικρότερο δείγμα, 1*1 Km Έχουν γίνει παρόμοιοι υπολογισμοί εμβαδών κα έχουν μπει σε κατηγορίες-ομαδοποιήσεις- Αστικών Χώρων Πρασίνου. Αφού εξαγάγαμε τα συμπεράσματα μας, έχουν γίνει προτάσεις για ένα σύστημα όπου θα υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός με στόχους ποιοτικούς και όχι μόνο ποσοτικούς και θα έχει στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των νέων Δ.Α.Χ.Π

Collections: