Ο ρόλος κι οι προκλήσεις της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων την Εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης 4.0

Χουτέα, Ελεάνα (2021-05)

Thesis

Η ευκαιρία που δίνεται από το ίντερνετ υπό όρους εκμηδένισης κι ελαχιστοποίησης της απόστασης και της δυνατότητας για άμεση μεταφορά μεγάλου όγκου πληροφοριών και δεδομένων επηρεάζει πολλά πεδία της ζωή μας και επηρεάζει βαθύτατα την βιομηχανική παραγωγή και της διαδικασίες της. Οι παραγωγικές μονάδες που είναι τεχνολογικά σύγχρονες αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές αρκετά νωρίς. Είναι αναπόφευκτο για τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται με τις παραδοσιακές τεχνολογίες, ενώ παράλληλα συντελούνται αλλαγές και στις περιβαλλοντικές δομές. Στη μελέτη αυτή το πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης λαμβάνεται ως ιδέα και εξετάζεται υπό το πρίσμα της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων σε τρεις αναπτυγμένες τεχνολογικά βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών είναι η συνέντευξη. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, αναμένεται ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας κατά την 4 η Βιομηχανική Επανάσταση να επηρεάσει σημαντικά τις διαδικασίες της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. (Πάνος Λώλος, 2019) Σε αυτό το επίπεδο, προβλέπεται ότι οι τεχνολογικά ολοκληρωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες θα προκαλέσουν αλλαγές μιας και μερικοί από τους ανειδίκευτους υπαλλήλους ενδεχομένως αναγκαστούν να χάσουν τη δουλειά τους, καθώς οι περισσότερο ειδικευμένοι εργαζόμενοι θα χρειάζονται περισσότερο, ωστόσο θα είναι δύσκολο για τις εταιρείες να βρουν αυτούς τους εργαζόμενους και να τους κρατήσουν στη δουλειά.