Neuromarketing και άλλες σύγχρονες μέθοδοι αντίληψης της καταναλωτικής συμπεριφοράς τουριστών

Νικολάου, Μαρία (2021-05)

Thesis

Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά να ερευνήσει επαρκώς την επιστήμη του νεύρο-μάρκετινγκ και ταυτόχρονα να τη συνδέσει με τη καταναλωτική συμπεριφορά των καταναλωτών και συγκεκριμένα των τουριστών. Βασικό ερώτημα της έρευνας είναι αν και κατά πόσο η τουριστική καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του ατόμου και κατά επέκταση αν το άτομο λαμβάνει αποφάσεις δίχως να το συνειδητοποιεί. Παρακάτω εξετάζεται το ερώτημα αν οι αναμνήσεις, οι προκαταλήψεις και οι συσχετισμοί που έχουν δημιουργηθεί στο μυαλό του καταναλωτή, καθοδηγούν τις συνειδητές σκέψεις του, ενώνονται με τα συνειδητά και ασυνείδητα συναισθήματα του και έτσι πλάθουν τις τελικές αποφάσεις. Αυτά τα συμπεράσματα διεξάγονται με τη βοήθεια του νεύρο-μάρκετινγκ. Η επιστήμη του νεύρο-μάρκετινγκ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και χρήζει άμεσης εξερεύνησης. Για το λόγο αυτό, για τη δημιουργία της επικείμενης εργασίας, συλλέχτηκαν σχετικά ερευνητικά άρθρα και αναφορές, αναλύθηκαν, ομαδοποιήθηκαν ή αντιπαραβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων· αν και κατά πόσο συνεισφέρει το νεύρο-μάρκετινγκ στην αντίληψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς τουριστών. Μέσα από ανάλυση και ανασκόπηση των βιβλιογραφικών επισκοπήσεων και βάσει των ερευνητικών ευρημάτων που παρατίθενται, θα αποδειχθεί ή όχι η συσχέτιση του νεύρο-μάρκετινγκ με τη καταναλωτική συμπεριφορά τουριστών. Τέλος, γίνεται αναφορά και σε άλλους τρόπους αντίληψης της καταναλωτικής συμπεριφοράς.