Μορφές Εναλλακτικού Τουρισμού και Αειφορία: Μελέτη Περίπτωσης των Λουτρών Πόζαρ

Καραούσογλου, Ευαγγελία (2021-05)

Thesis

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο Τουρισμού, έχουν εισέλθει στον κλάδο του τουρισμού για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των επισκεπτών ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των περιοχών και την άμβλυνση του φαινομένου της εποχικότητας του τουρισμού. Δικαίως έχουν συνδεθεί άμεσα με την έννοια της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα έχει αναπτυχθεί ο όρος «αειφόρος τουρισμός» ο οποίος οφείλει να αναπτύσσεται παράλληλα και να βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση και το περιβάλλον. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η συσχέτισή τους με την αειφορία. Πιο αναλυτικά, η έρευνα εστιάζει στην περίπτωση των λουτρών Πόζαρ όπου η ανάπτυξη της περιοχής εξαρτάται άμεσα από τον Ιαματικό εναλλακτικό τουρισμό.