Η ανάπτυξη της διαπραγματευτικής συμπεριφοράς. "Μόνος εναντίον όλων"

Καλαϊτζή, Καλλιόπη (2021-05)

Thesis

Σε κάθε σχέση αλληλεπίδρασης στην προσωπική μας ζωή (επαγγελματική-προσωπική), καταβάλουμε εν αγνοία μας διαφορετικές πρακτικές διαπραγμάτευσης. Συχνά ερχόμαστε σε αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, δεχόμαστε την επιβολή ή και την απουσία πιέσεων από παράπλευρες ομάδες και σχέσεις, συναναστρεφόμαστε με ποικίλων ειδών χαρακτήρες, επικοινωνούμε με όλα τα δυνατά μέσα και προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Σύμφωνα με τον τρόπο που επιλέγουμε να διαχειριστούμε όλα τα ανωτέρω στοιχεία, υιοθετούμε την δική μας διαπραγματευτική συμπεριφορά, με απώτερο γνώμονα την επίτευξη των συμφερόντων μας. Συνεπώς οι σχέσεις μας, επηρεάζονται από τις διαπραγματευτικές μας δυνάμεις ή αδυναμίες, καθώς καλούμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με την εξασφάλιση ή την στέρηση αξιόλογων ωφελειών ή και ευκαιριών. (Νικολόπουλος, 2014) Η εν λόγω μετ. διατριβή, λαμβάνει χώρα, στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας διαπραγματευτικής συμπεριφοράς, έπειτα από την πρώτη αντίληψη της σύγκρουσης. Η δυσκολία της, έγκειται στον υποκειμενισμό, που φέρει το αντικείμενο μελέτης, πάνω στον οποίο θέτονται προτάσεις, εξέλιξης της έρευνας, καθώς στόχος της διατριβής είναι η παρακίνηση νέων ερευνητών και η επαγρύπνησή τους από παθητικούς, σε ενεργούς δέκτες. Τέλος, η έρευνα, ολοκληρώνεται, με την αναφορά συμπερασμάτων, βασιζόμενη στη μέθοδο ποιοτικής μελέτης, βάση της οποίας, διερευνώνται οι προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων και τα υποκειμενικά νοήματα που τους περικλείουν.