Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσω προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού

Μαυρουδή, Φρίξια (2021-05)

Thesis

Η παρούσα εργασία γίνεται στα πλαίσια απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων της σχολής Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφου. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας έχει την πρόταση ανάπτυξης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσω προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί η έρευνα της βιβλιογραφίας και θα διερευνηθούν τα κύρια σημεία σχετικά με το θέμα της διατριβής. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο θα αποσαφηνιστεί η έννοια των ειδικών μορφών τουρισμού και θα πραγματοποιηθεί η κατάταξη τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει εκτενής ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πώς επιδρούν στις ειδικές μορφές τουρισμού και στις τουριστικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ο τρόπος χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τους χρήστες και τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν και προωθούν τον κλάδο του τουρισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια ανάλυση της σημαντικότητας της στρατηγικής μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και με ποιο τρόπο ικανοποιούν τις ανάγκες των εναλλακτικών ταξιδιωτών. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού – Destination Management Organization και πως δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να συμβάλουν και να συνεργαστούν για να παρέχουν στους ταξιδιώτες ένα ελκυστικό τουριστικό προορισμό με όλες τις ανέσεις και παροχές. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα ακολουθήσει η έρευνα με την χρήση της μεθοδολογίας υπό μορφή ερωτηματολογίου. Θα μπορέσουμε μέσα από τις ερωτήσεις που θα απαντήσουν οι συμμετέχοντες οι οποίοι εργάζονται στην βιομηχανία του τουρισμού όπως και άτομα που λατρεύουν να ταξιδεύουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας του ερωτηματολογίου θα είναι ακόμη πιο ασφαλή, γιατί θα έχουν να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με την πρόταση της παρούσας εργασίας και επιπλέον απαντήσεις για την τρέχουσα κατάσταση. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η μελέτη και στα δύο σκέλη της παρούσας εργασίας, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε μια αποτίμηση της διατριβής μέσω ορισμένων συμπερασμάτων που θα έχουν προκύψει από την ολική και τελική έρευνα επί του θέματος.