Ο εναλλακτικός τουρισμός στα ελληνικά νησιά. Ο γεωτουρισμός και η περίπτωση του απολιθωμένου δάσους Λέσβου

Μάρα, Ελεάνα (2022-01)

Thesis

Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο εναλλακτικός τουρισμός στα ελληνικά νησιά. Ο Γεωτουρισμός και η περίπτωση του απολιθωμένου δάσους Λέσβου». Σκοπός της είναι να ερευνήσει την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μέσα από την παρουσίαση των σημείων τα οποία σχετίζονται με την προώθηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και τις δράσεις που του επιτρέπουν να προβληθεί σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον γεωτουρισμό που είναι μία ειδική μορφή τουρισμού. Στόχος είναι η διατύπωση προτάσεων για την περαιτέρω βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νησιού μέσα από την προώθηση του γεωτουρισμού σε συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματίες και την κρατική συμμετοχή σε συνδυασμό με την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς την οποία προωθεί το Μουσείο. Στην εργασία παρουσιάζονται θεωρητικές έννοιες του τουρισμού γενικότερα και του εναλλακτικού τουρισμού ειδικότερα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Γεωπάρκο της Λέσβου με ιδιαίτερη αναφορά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στα τέσσερα πάρκα τα οποία εμπεριέχονται. Η εργασία περιλαμβάνει και ερευνητικό μέρος με τη χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης από τον κ. Νικόλαο Ζούρο ο οποίος είναι ο διευθυντής του Μουσείο καθώς εκτελεί και χρέη προέδρου του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO έως το 2026. Συμπερασματικά, η εργασία οδηγείται σε σειρά προτάσεων οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση της επισκεψιμότητας του νησιού στα πλαίσια του γεωτουρισμού σε συνδυασμό με την προώθηση της φυσικής κληρονομιάς του Γεωπάρκου Λέσβου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.