Η επίδραση των καθοδηγητών γνώμης μέσα από τα social media στην αγοραστική απόφαση του καταναλωτή από την έναρξη της πανδημίας και μετά. (Εξεταζόμενος κλάδος: Κοσμήματα)

Χαραλάμπους, Ελευθέριος (2022-01)

Thesis

Η περίοδος της πανδημίας άλλαξε δραματικά την καθημερινότητα και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ο κόσμος του διαδικτύου αυξάνεται και εξελίσσεται καθημερινά με αποτέλεσμα το έργο των επιχειρήσεων να είναι ακόμη πιο δύσκολο. Συγκεκριμένα λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού οι καταναλωτές βρίσκονται σε ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων με μια υπερπληθώρα προϊόντων που μετατρέπει την αγοραστική τους διαδικασία σε πιο περίπλοκη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καταναλωτής να οδηγηθεί σε μια έρευνα αγοράς προτού ολοκληρώσει την απόφαση του για το ποιο κόσμημα επιθυμεί να αποκτήσει. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες λοιπόν που θα καθορίσουν την απόφαση του καταναλωτή είναι η διαδικασία της έρευνας που θα πρέπει να ακολουθήσει μελετώντας και παρακολουθώντας μια δεύτερη γνώμη/κριτική. Στην σημερινή εποχή οι άνθρωποι που ορίζονται ως ειδικοί για να προσανατολισουν τον καταναλωτή να επιλέξει την σωστή απόφαση αγοράς είναι οι καθοδηγητές γνώμης. Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να ερευνήσει κατά πόσο και ποιοι καθοδηγητές γνώμης μπορούν μέσα από την άποψη και την γνώμη τους να επηρεάσουν τους καταναλωτές κοσμημάτων στην Ελλάδα. Επιπλέον η μεθοδολογία της έρευνας ολοκληρώθηκε μέσω ενός ψηφιακού ερωτηματολογίου όπου οι ερωτηθέντες ήταν απαραίτητη προυπόθεση να είναι καταναλωτές κοσμημάτων μέσω του διαδικτυου. Μέσα από την περιγραφική ανάλυση παρατηρήθηκε πως η πλειοψηφία των καταναλωτών κοσμημάτων δεν επηρεάζεται από την άποψη των καθοδηγητών γνώμης καθώς δεν τους θεωρεί αντικειμενικούς και αξιόπιστους. Επιπλέον παρατηρήθηκε πως οι καταναλωτές κοσμημάτων προτιμούν να ακούσουν περισσότερο την άποψη ενός καθοδηγητή γνώμης που ο κλάδος απασχόλησης του είναι η μόδα παρά κάποιον διάσημο ή φίλο. Επιπρόσθετα όσον αφορά τον τύπο περιεχομένου της ανάρτησης που οι καταναλωτές προτιμούν περισσότερο να παρακολουθούν για να οδηγηθούν στην αγοραστική τους απόφαση είναι οι δοκιμές και οι αξιολογήσεις κοσμημάτων μέσα από την μορφή βίντεο. Ακόμη μέσα από την επαγωγική ανάλυση εξετάστηκαν αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και η συχνότητα παρακολούθησης των καταναλωτών έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο στο κάτα πόσον θα επηρεαστούν από τους καθοδηγητές γνώμης. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε πως οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τους άντρες και επιπλέον όσον αφορά την ηλικία, οι καταναλωτές όσο μεγαλώνουν σε ηλικία τόσο ελαχιστοποιήται η επιρροή των καθοδηγητών γνώμης προς αυτούς. Προς επίρρωση των παραπάνω, η παρούσα έρευνα παρουσίασε πως η συχνότητα που οι καταναλωτές παρακολουθούν τις αναρτήσεις των καθοδηγητών γνώμης είναι στατιστικά σημαντική καθώς όσο πιο πολύ παρακολουθούν οι καταναλωτές τόσο πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν για να επηρεαστούν. Εν κατακλείδι μέσα από την παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή συμπεραίνεται πως το μάρκετινγκ μέσω των καθοδηγητών γνώμης στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια ύφεση καθώς τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως οι περισσότεροι καταναλωτές ανάλογα όμως από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους δεν επηρεάζονται από την άποψη των καθοδηγητών γνώμης για να προβούν στην αγορά ενός κοσμήματος.