Τα Μεγάλα Δεδομένα και ο ρόλος των Google Analytics στην διαμόρφωση στρατηγικής μάρκετινγκ των επιχειρήσεων

Σιδηροπούλου, Ραχήλ (2022-01)

Thesis

Η νέα μορφή που έχει λάβει πλέον η τεχνολογία ακολουθεί μια συνεχώς εξελισσόμενη πορεία, κηρύσσοντας τον δρόμο της διαδικτυακής εποχής σε κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Χαρακτηριστικό της αλματώδης τεχνολογικής αυτής πορείας, αποτελεί το γεγονός ότι κάθε νέα μορφή τεχνολογικής εφεύρεσης λειτουργεί με βάση τα Μεγάλα Δεδομένα και την διαδικασία ανάλυσης τους. Εξαιτίας του μεγάλου εύρους των εφαρμογών που συμπεριλαμβάνουν στη λειτουργικότητά τους τα μεγάλα δεδομένα, γίνεται αντιληπτό ότι η εμπλοκή τους σε πολλαπλές μορφές του επιχειρηματικού κόσμου είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα πολύτιμη. Στο πρώτο μέρος της ακόλουθης διπλωματικής, παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πρωταρχικό στόχο θέτει την ανάδειξη του όγκου των ποικίλλων πηγών που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να αναδειχθεί η ουσία των Μεγάλων Δεδομένων σε μια ολοκληρωμένη μορφή, δίχως περιττές πληροφορίες. Τα δεδομένα διαρκώς μεταβάλλονται, προσαρμόζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και διαμορφώνονται βάσει ζητήσεως, αναγκών, επιδιώξεων και διαχειρίσεως του ανταγωνιστικού κλοιού της αγοράς. Κύριος στόχος της διατριβής αυτής δεν είναι άλλος από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των Μεγάλων Δεδομένων και της δυνατότητας εξαγωγής μιας λεπτομερούς πληροφόρησης της διαδικασίας λειτουργίας και ανάλυσης αυτών. Μελετάται κατά κύριο λόγο η σπουδαιότητα η οποία προσδίδεται σε ποικίλες πτυχές της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψιν τη ραγδαία ταχύτητα εξέλιξης αυτών. Με γνώμονα την ιδιαίτερη σημασία που παρέχουν στον τεχνολογικό κόσμο, ερμηνεύεται η σημαντικότητα που συνθέτουν οι προηγμένες παροχές τους στον τομέα του μάρκετινγκ. Επιπλέον, παρουσιάζεται και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν ώστε να προσδιοριστεί μια λειτουργική στρατηγική ολοκληρωμένου μάρκετινγκ. Εν συνεχεία, αξιολογείται η ζωτική σημασία που αποδίδουν τα Google Analytics στην διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων εξάγοντας χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες. Αυτά με την σειρά τους, εμφανίζονται ως ορόσημο για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιορίσουν τις κατάλληλες στρατηγικές κινήσεις για τις προωθητικές ενέργειες τους. Αναλύονται οι τέσσερις βασικές αναφορές των Google Analytics, συμπεριλαμβάνοντας πρακτικά παραδείγματα τονίζοντας την ουσία στις δυνατότητες που συνθέτουν στην εύρυθμη λειτουργία μιας στρατηγικής μάρκετινγκ. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων που επαναπροσδιόρισαν τις στρατηγικές κινήσεις τους έπειτα από δεδομένα που λήφθηκαν αναλύοντας τις αναφορές, τόσο στον διαδικτυακό ιστό, όσο και στα κοινωνικά μέσα. Αναδεικνύεται, με τον τρόπο αυτό, η σπουδαιότητα και η άρρηκτη ανάγκη χρήσης σε κάθε μορφή επιχειρησιακής διαδικασίας για να διατηρήσει τη βιωσιμότητα της στα συνεχώς μεταβαλλόμενα στοιχεία. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της χρησιμότητας που εκπέμπει η ανάλυση των δεδομένων, με την βοήθεια πρακτικών εφαρμογών όπως είναι τα Google Analytics. Θέτοντας ως παράδειγμα την ανάδειξη επιχειρήσεων, αποδεικνύεται ότι με τη χρήση των δεδομένων αυτών διαμορφώθηκε η στρατηγική μάρκετινγκ και επαναπροσδιορίστηκαν οι αρχικοί στόχοι προσφέροντας την επιτυχία και την εξέλιξη στις εκστρατείες των επιχειρήσεων. Για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλέγοντας στοιχεία από ερευνητικά άρθρα, αναλύοντας πληροφορίες και απόψεις με στόχο την ανάδειξη της βαρύτητας που φέρουν τα εκάστοτε δεδομένα και η ανάλυση αυτών στον τομέα του μάρκετινγκ. Η επισκόπηση φέρει στο προσκήνιο παραδείγματα επαναπροσδιορισμού στρατηγικών κινήσεων επιχειρήσεων που κατάφεραν να συνθέσουν μια άκρως επιτυχή εκστρατεία υπό το πρίσμα των στοιχείων που επικράτησαν με τη άκρως βοηθητική συμβολή των Google Analytics.