Το παράδοξο της ιδιωτικότητας των δεδομένων έναντι της εξατομίκευσης περιεχομένου: Μία ανάλυση μέσω διάθεσης διαμοιρασμού προσωπικών δεδομένων και κλιμάκων εμπειρίας του πελάτη

Γιανναντίδης, Θεόδωρος Ραφαήλ (2022-01)

Thesis

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν πορίσματα που έχουν άμεση σχέση με την ιδιωτικότητα και το διαμοιρασμό των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την αγοραστική συμπεριφορά των ατόμων που ερωτήθηκαν. Για να χωριστεί το δείγμα σε δύο ομάδες, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί η ομάδα η οποία χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα iOS και η ομάδα που χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Windows και Android. Έπειτα, υπάρχει μία σύγκριση μεταξύ των δύο προαναφερθέντων ομάδων, σε θέματα που αφορούν ελαστικότητα ως προς τις διαφημίσεις, παραχώρηση προσωπικών δεδομένων και διάθεση για περισσότερη ιδιωτικότητα. Όπως έχει βρεθεί στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, υπάρχουν όντως ορισμένες διαφορές, παρόλα αυτά, τα περισσότερα στοιχεία παραμένουν παρόμοια και χαρακτηρίζονται από τυχαιότητα. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί, πως η συγκεκριμένη έρευνα, όπως και άλλες έρευνες στο παρελθόν, επιβεβαιώνει το φαινόμενο του παραδόξου της ιδιωτικότητας ενάντια στη σχετικότητα περιεχομένου.