Η συν-δημιουργία αξίας (co creation) μέσω κινητών συσκευών ως μέσο δημιουργίας νέων υπηρεσιών στο ξενοδοχειακό κλάδο στην εποχή του Covid-19.

Κουσαθανά, Αικατερίνη (2022-01)

Thesis

Η συν-δημιουργίας αξίας αποκτά όλο και μεγαλύτερο έδαφος στη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ αλλά και στο κλάδο της φιλοξενίας, καθώς ο πελάτης δεν είναι πλέον παθητικός αποδέκτης της αξίας αλλά δημιουργεί από κοινού με την επιχείρηση νέες υπηρεσίες (Xie et al., 2008). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει, ενόψει της πανδημίας του Covid-19, τις προθέσεις των πελατών για συν-δημιουργία αξίας μέσω κινητών συσκευών, που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών στο ξενοδοχειακό κλάδο. Σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστεί σε τι βαθμό έχουν επηρεαστεί οι διάφορες ενέργειες λόγω της πανδημίας. Αρχικά διεξήχθη δευτερογενής έρευνα για να διευκρινιστούν οι βασικοί όροι και οι μεταξύ τους σχέσεις και στη συνέχεια διεξήχθη πρωτογενής έρευνα με τη χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου που είχε σκοπό να μετρήσει την καινοτομία, τις συνήθειες και το βαθμό συν-δημιουργίας των πελατών, την αντίληψη τους σχετικά με τη συν-δημιουργία, τη πρόθεση συν-δημιουργίας και μελλοντικής επίσκεψης στο ξενοδοχείο αλλά και τη στάση των πελατών απέναντι στη πανδημία και τα ταξίδια. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων συλλέχθηκε δείγμα 210 ατόμων και τα ευρήματα έδειξαν ότι παρόλες τις αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία οι συμμετέχοντες θέλουν να ταξιδέψουν και να συμμετάσχουν στη συν-δημιουργία μέσω κινητών συσκευών έτσι ώστε να βελτιώσουν τη συνολική τους εμπειρία. Επιπλέον η χρήση των κινητών συσκευών από εκείνους βασίζεται κυρίως στη συνήθεια. Δεδομένων αυτών ο βαθμός συν-δημιουργίας επηρεάζεται θετικά από τη συνήθεια και τις κινητές συσκευές. Σύμφωνα με τα παραπάνω η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να μελετηθεί από επαγγελματίες του τουρισμού και συγκεκριμένα του ξενοδοχειακού κλάδου έτσι ώστε να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική στόχευσης τους, εκμεταλλευόμενοι την πανδημία και τα οφέλη των κινητών συσκευών. Τέλος προτείνεται για μελλοντική έρευνα να γίνει ξανά η μελέτη αφού λήξει η πανδημία, ώστε να εντοπιστούν ενδεχόμενες αλλαγές.