Πώς επηρέασε το Covid-19 τις επιλογές προορισμών των Ελλήνων τουριστών

Αρτιομένκοβα, Κατερίνα (2022-01)

The last decade it has been observed an exponential growth and development in tourism internationally and concurrently of the rest fields that profit from the field of tourism. Since March of 2020 there had been a rapidly decline because of the Covid-19 pandemic breakout. All kind of transportation had been restrained globally. Tourists and the rest of the world were obligated to stop travelling because of the pandemic situation and because of the travel restriction, they could either travel for a specific reason or under qualifications and not for all the time through the year. Humans, globally, were experiencing an unprecedented situation, still now, after two years nothing has been stabilized. The main reason of the research is for us to study how and in what ways the pandemic Covid-19 has affected Greek tourists, especially the difference of the location they would choose now and before the pandemic. What is the process that the consumer will follow to select a location. Covid-19 has changed the way of tourists globally thinks and the travel essentials. Where they were emphasizing before the pandemic and where they emphasize now after the pandemic. The research wants to show and evaluate the consuming changes that happened after the pandemic breakout and how much it affected the life of tourist and the decisions they will take from now on. Through the individual research we aim to show off the main reasons to someone who wants to travel in the future and what kind of tourism, and they will choose from now on the Greek tourists. For this thesis a structured questionnaire was used, distributed via the internet and mail, and posted on social media (Facebook, Instagram, Messenger). Some of the following results from the research showed us that after the pandemic the Greek tourists tend to do domestic tourism, with the majority to choose their stay between 1 to 5 days. The main travel reasons are still relaxation and entertainment. As far as the means of transportation and accommodation are preferable to the airplane, Airbnb, and city hotels equally. The key factor for the future travel accomplishment is health and safety since Greek travellers prefer destinations where the major of the population is vaccinated.

Thesis

Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη του τουρισμού παγκοσμίως και συγχρόνως των υπολοίπων κλάδων που επωφελούνται από το κλάδο του τουρισμού. Από το Μάρτιο του 2020 υπήρξε ραγδαία πτώση λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid-19. Οι μετακινήσεις κάθε είδους τέθηκαν σε περιορισμό παγκοσμίως. Οι τουρίστες και γενικά όλος ο κόσμος εξαναγκάστηκε λόγω της κατάστασης που επικρατούσε και λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών να μην ταξιδεύει, είτε να ταξιδεύει μόνο για περιορισμένους λόγους και υπό προϋποθέσεις, και όχι όλες τις περιόδους του έτους. Παγκοσμίως οι άνθρωποι ζήσανε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ακόμα και τώρα μετά από δυο χρόνια δε έχει σταθεροποιηθεί τίποτα. Ο σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσουμε πως και σε τι βαθμό επηρέασε τον Έλληνα τουρίστα η πανδημία Covid-19, ειδικότερα ποιους προορισμούς θα προτιμούσε τώρα και ποιους πριν την πανδημία. Ποια η διαδικασία του καταναλωτή στη επιλογή του προορισμού. Ο Covid-19 άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο σκέψης του τουρίστα και τα δεδομένα του ταξιδιού. Που έδιναν έμφαση πριν την πανδημία και που δίνουν πλέον μετά την πανδημία. Η έρευνα θέλει να δείξει και να αξιολογήσει τις καταναλωτικές αλλαγές που έγιναν με την εμφάνιση της πανδημίας και κατά πόσο επηρεάζει την ζωή ενός τουρίστα στις επιλογές που θα κάνει από δω και στο εξής. Στόχοι της επιμέρους έρευνας είναι να αναδειχθούν οι κυριότεροι λόγοι που θα ταξιδέψει κάποιος μελλοντικά και τι είδος τουρισμού θα προτιμήσουν από δω και στο εξής οι Έλληνες τουρίστες. Για το σκοπό της έρευνάς αυτής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του δομημένου ερωτηματολογίου μέσω του διαδικτύου, το οποίο αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram και Messenger και διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την βοήθεια της γραμματείας. Μερικά από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι μετά την εμφάνιση της πανδημίας οι Έλληνες τουρίστες τείνουν στον εγχώριο τουρισμό, με πλειοψηφία να διαλέγει η διάρκεια των διακοπών τους να διαρκεί 1-5 ημέρες. Οι κύριοι λόγοι ταξιδιού παραμένουν να είναι αναψυχής και χαλάρωσης. Όσον αναφορά το μεταφορικό μέσο και καταλύματος προτιμότερο είναι το αεροπλάνο και Airbnb και ξενοδοχεία πόλεως αντίστοιχα. Οι κυριότεροι παράγοντες για πραγματοποίηση μελλοντικών ταξιδιών είναι η υγεία και ασφάλεια, καθώς οι Έλληνες ταξιδιώτες προτιμάνε προορισμούς όπου το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο.