Διερεύνηση του βαθμού προσαρμογής των ελληνικών μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά δεδομένα και δυνατότητες ανάπτυξης στην ελληνική και ξένη αγορά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Λυμπερούδης, Περικλής (2022-01)

Thesis

Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με την προσαρμογή των ελληνικών μικρών αγροτικών επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά δεδομένα. Αρχικά επεξηγούνται κάποιοι όροι σχετικοί με το θέμα. Οι όροι αυτοί αφορούν την οικονομία 4.0, το διαδίκτυο των πραγμάτων αλλά και την γεωργία ακριβείας. Η οικονομία 4.0 αφορά τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία με την εισαγωγή των ψηφιακών εργαλείων. Το διαδίκτυο των πραγμάτων τη σύνδεση αυτών των ψηφιακών εργαλείων και η γεωργία ακριβείας την εφαρμογή τους στον αγροτικό τομέα. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με κάποια παραδείγματα από εφαρμογές γεωργίας ακριβείας σε αγροτικές επιχειρήσεις του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να μελετηθούν τα οφέλη που είχαν αλλά και τα προβλήματα που ακολούθησαν. Παρόλο που τα παραδείγματα αφορούν διαφορετικές χώρες, μπορεί να γίνει μία αναγωγή στα ελληνικά δεδομένα η οποία θα οδηγήσει σε ρεαλιστικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές αφορούν ρεαλιστικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ακολουθήσουν οι μικρές αγροτικές επιχειρήσεις της χώρας μας τις ψηφιακές αλλαγές.