Η περίπτωση τουριστικής ανάπτυξης Ελλάδας-Αλβανίας μέσω ενός δικτύου πόλεων

Ζεναϊ, Εστέλα (2022-01)

Thesis

Στην συνεχώς εξελισσόμενη και απαιτητική παγκόσμια τουριστική αγορά, η σημαντικότερη τάση είναι η ζήτηση για τα βιωματικά ταξίδια. Οι διαδρομές και τα δίκτυα πόλεων, ιδίως διαφορετικών χωρών, κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, καθώς εντάσσονται στον βιωματικό τουρισμό και συνδέονται με την εμπειρία. Σε αυτό το είδος τουρισμού, οι ταξιδιώτες έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες, συνδυάζοντας πολλές φορές μια δραστηριότητα ή ένα θέμα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει και να αναλύσει την περίπτωση τουριστικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, μέσω μια τέτοιας διαδρομής δικτύου πόλεων. Συγκεκριμένα αναλύονται ορισμένες πόλεις των δύο χωρών, οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια διαδρομή τουρισμού, λόγω των σχετικά κοντινών τους αποστάσεων, αλλά και των δυνατοτήτων που έχουν, ώστε να αποτελέσουν ένα δυναμικό τουριστικό προϊόν.