Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και η συσχέτιση της με την σχολική επίδοση των μαθητών και τη διαχείριση της σχολικής τάξης. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του δήμου Ιεράπετρας

Αγγελάκη, Σοφία (2022-01)

Thesis

Το εκπαιδευτικό έργο είναι πολύ απαιτητικό .Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι μια μονόπλευρη διαδικασία. Έτσι ένας εκπαιδευτικός οφείλει να συγκεντρώνει εκτός από τις διδακτικές και άλλες δεξιότητες ,πολλές από τις οποίες εμπεριέχονται στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης όπως θα παρουσιαστεί μέσα από την βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μετρήσει τη συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Επιπλέον εξετάζεται η αίσθηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της σχολικής τάξης και στον τρόπο που αποτυπώνεται στη βαθμολογία των μαθητών του. Έχοντας συλλέξει απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από ένα δείγμα 90 εκπαιδευτικών έχει ενδιαφέρον να μελετήσουμε τις απόψεις και την εμπειρία ή την έλλειψη εμπειρίας των εκπαιδευτικών στην συναισθηματική νοημοσύνη και να αναλογιστούμε ποια θα ήταν τα οφέλη της αύξησης της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών στους ίδιους και στους μαθητές.