Οδοντιατρική περίθαλψη στην Ευρώπη και Αμερική: Χρηματοδότηση, κάλυψη και παροχή. Συστηματική ανασκόπηση.

Χαλκιαδάκη, Αθανασία (2022-01)

Thesis

Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την οδοντιατρική περίθαλψη, τις παροχές, την χρηματοδότηση και την κάλυψη τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και την κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική, μέσω της συστηματικής ανασκόπησης. Μεθοδολογία: Για την υλοποίηση της εργασίας και την ανεύρεση των πληροφοριών, έγινε αναζήτηση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων, όπως PubMed. Οι αναζητήσεις στηρίχθηκαν σε όρους με στόχο την ανεύρεση των παροχών της οδοντιατρικής περίθαλψης, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού ελέγχθηκαν όλες οι πηγές, επιλέχθηκαν οι πιο πρόσφατες και οι πιο σχετικές με την παρούσα έρευνα και έγινε η συνθετική τους ανάλυση. Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, ομαδοποιήθηκαν κάποια συμπεράσματα. Αποτελέσματα: Αρχικά, βρέθηκε ότι η οδοντιατρική περίθαλψη συνδέεται άμεσα με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Οι άνθρωποι που είναι ασφαλισμένοι και η ασφάλειά τους καλύπτει την οδοντιατρική τους περίθαλψη, τείνουν να επισκέπτονται περισσότερο τον οδοντίατρο απ’ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν κάποια ασφάλιση. Επιπλέον, η οδοντιατρική περίθαλψη συνδέεται με την ψυχική υγεία και την ευημερία των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες δυσκολεύονται με την επίσκεψη στον οδοντίατρο αλλά και αντίστοιχα, η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία. Επιπλέον, μέσα από την έρευνα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα ασφάλισης σε όλη την Ευρώπη. Σε κάθε χώρα εφαρμόζονται άλλοι κανόνες για την ασφάλεια και την παροχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν χώρες που καλύπτουν ελάχιστα έως καθόλου την οδοντιατρική περίθαλψη των ασθενών. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν την επίσκεψη στον οδοντίατρο λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης, έχει μεγάλες επιπτώσεις στον βαθμό επισκεψιμότητας των οδοντιάτρων. Συμπεράσματα: Το σύστημα υγείας πρέπει να συμπεριλάβει την οδοντιατρική περίθαλψη στα πλήρως καλυπτόμενα ιατρικά περιστατικά, αφού η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να προκαλέσει άλλες παθήσεις τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο.